Nếu không phải có đệ tử Chấp Pháp đường do Bùi Nguyên Minh bố trí canh giữ hiện trường, e rằng lúc này Trịnh Tuyết Dương đã rơi vào tay người khác.

Cảnh tượng này khiến Bùi Nguyên Minh khóe mắt hơi híp lại, trong mắt hiện lên một tia sắc bén.

Anh hôm nay, vẫn đang tham gia vào trận quốc chiến, giành lấy vinh quang cho đất nước.

Nhưng giờ đây, người trong Hoàng kim cung lại làm nhiều tiểu động tác như vậy.

Không chỉ muốn chiếm tài sản của Trịnh Tuyết Dương, mà còn muốn khiến anh mang tai tiếng.

Còn dám tấn công vợ của anh, đúng thật không biết viết chữ chết như thế nào.

” Uy uy uy, các ngươi là ai?”

“Ai cho các ngươi vào?”

“Này, đây không phải là đại cao thủ của chúng ta sao? Bùi tông sư vừa mới đánh bại người Thiên Trúc lúc sáng sao?”