Chứng Kiến Thần Thám

Chứng Kiến Thần Thám

4.7
183 Chương
Full
Bản Chất Của Tâm Lý Học Tội Phạm

Bản Chất Của Tâm Lý Học Tội Phạm

4.8
37 Chương
Đang ra
Livestream Siêu Kinh Dị

Livestream Siêu Kinh Dị

5
367 Chương
Đang ra
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

5
102 Chương
Full
Pháp Y Vương Phi

Pháp Y Vương Phi

4.7
172 Chương
Đang ra
Nữ Hoàng Suy Luận Xuyên Nữ Phụ

Nữ Hoàng Suy Luận Xuyên Nữ Phụ

0
34 Chương
Đang ra
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

3.6
87 Chương
Full
Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

5
303 Chương
Full
Lưu Công Kỳ Án

Lưu Công Kỳ Án

4.7
144 Chương
Full
Bản Thông Báo Tử Vong

Bản Thông Báo Tử Vong

4.7
43 Chương
Đang ra
Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y

Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y

4.7
137 Chương
Đang ra
Hỏa Ngục (Inferno)

Hỏa Ngục (Inferno)

4.7
105 Chương
Full
S.C.I. Mê Án Tập

S.C.I. Mê Án Tập

5
571 Chương
Đang ra
Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

4.8
399 Chương
Đang ra
Thai Rắn

Thai Rắn

4.7
283 Chương
Đang ra
Quốc Gia Ác Quỷ

Quốc Gia Ác Quỷ

4.7
230 Chương
Đang ra
Biểu Tượng Thất Truyền

Biểu Tượng Thất Truyền

4.7
133 Chương
Full
Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

4.6
423 Chương
Đang ra
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

4.7
185 Chương
Đang ra
Sáng, Trưa và Đêm

Sáng, Trưa và Đêm

4.6
35 Chương
Full