Tác giả Tiếu Giai Nhân

Lương Duyên Trời Định

Lương Duyên Trời Định

4.5
42 Chương
Đang ra
Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

4.7
96 Chương
Đang ra
Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

4.9
299 Chương
Full
Quốc Sắc Sinh Hương

Quốc Sắc Sinh Hương

5
140 Chương
Đang ra
Con Đường Sủng Thê

Con Đường Sủng Thê

4.4
202 Chương
Full
Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

5
50 Chương
Full
9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

4.8
160 Chương
Full