Thiên Nguyệt Chi Mị

Quyển 4 - Chương 62: Phá hố

Nhìn hài tử ngồi ăn chuối tiêu trước mặt, trán Mạc Tà đều nổi gân xanh, Thiên Nguyệt Triệt thật đúng quỷ quái... lại không thể phản đối.

"Ăn đi, không nên khách khí." Thiên Nguyệt Triệt gọi mọi người, bởi vì chuối tiêu thật sự rất nhiều, Tiểu Bạch nghe Thiên Nguyệt Triệt nói, cũng thành thật ngồi xuống bên cạnh bắt đầu ăn, thật ra Thủ Điện Đồng cũng muốn ăn, nhưng nàng không thể tiêu hóa được mấy thứ này.

Nhìn một người một ma thú ăn say sưa, mọi người có chút đói bụng.

Thiên Nguyệt Triệt thật biết điều đem trái chuối tiêu ngon nhất cho Thiên Nguyệt Thần: "Phụ hoàng, bổ sung năng lượng."

Thiên Nguyệt Thần tiếp lấy.

Mọi người thấy Thiên Nguyệt Thần cũng ăn, rốt cục nhịn không được, Thiên Nguyệt Triệt nói rất đúng, trước hết bổ sung năng lượng tương đối trọng yếu, đồng thời còn có thể quan sát tình hình, dù sao đã nói kết giới của Thiên Nguyệt Thần có thể bảo hộ bọn họ đến khi ra khỏi nơi này.

Lời của y mọi người chưa bao giờ hoài nghi.

"Ăn ăn hết mình, nhưng khi ra ngoài phải nhớ, mọi người thiếu ta một thiên đại ân tình." Thiên Nguyệt Triệt cố ý tăng thêm hai chữ thiên đại, muốn người khác nhớ kỹ vừa thiếu hắn ân tình, vạn nhất sau này cần, cũng có thể lợi dụng.

Nghe hắn nói, mọi người đang ăn chuối tiêu thoáng ngừng một chút, sau cũng không có bao nhiêu phản ứng, bởi vì với chuyện Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên "Tính toán chi li", bọn họ cũng đã quen.

Mọi người không nhớ rõ mình ăn bao nhiêu, chẳng qua cảm thấy bất khả tư nghị về không gian chứa chuối tiêu trong chiếc nhẫn của Thiên Nguyệt Triệt.

Hơn nữa dưới tình huống như vậy ăn chuối tiêu cũng đặc biệt tốt, nhưng ngọt ngào luôn ngắn ngủi, mọi người lại phải quay về chính sự.

Suy nghĩ khắp các phương diện, ra trận đầu tiên là Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch nở nụ cười xấu hổ, cũng không biết Thiên Nguyệt Triệt làm thế nào dưỡng ma thú, chẳng qua mọi người có ấn tượng về Tiểu Bạch rất tốt, chỉ là cảm thán Thiên Nguyệt Triệt gian trá, lại có thể cho ra một ma thú như vậy.

Tiểu Bạch vươn hai tay, một cỗ khí mát mẻ từ bốn phía xuất hiện, dưới chân truyền đến lạnh lẻo, mọi người bắt đầu hối hận, chẳng lẻ băng tằm muốn đông chết bọn họ sao?

Cố nhiên, sở dĩ Tiểu Bạch đơn thuần như vậy, nguyên lai là thông minh của hắn đều đã bị Thiên Nguyệt Triệt hấp thu.

Ít nhất nhóm người Mạc Tà nghĩ thế.

Tê...