Thiên Nguyệt Chi Mị

Quyển 4 - Chương 38: A nô

Như vậy ...

Thiên Nguyệt Triệt đảo mắt vài vòng, đánh giá nam tử từ đầu tới đuôi, tuy nói ánh mắt là cửa sổ tâm linh, nhưng vì xác định nam tử này thật không biết hay giả vờ, Thiên Nguyệt Triệt cho rằng cẩn thận vẫn hơn.

Thấy nam tử khó hiểu, lăng lăng đứng yên không nhúc nhích.

Ân, Thiên Nguyệt Triệt hài lòng gật đầu, người này là kẻ ngốc.

"Ta đương nhiên biết ngươi." Thiên Nguyệt Triệt đứng chắp tay, hai mắt linh động tràn đầy tính toán.

"Thật sao." Nam tử vừa nghe, nhất thời mặt mày hớn hở, "Vậy ngươi mau nói cho ta biết, ta là ai?"

"Cái này..." Thiên Nguyệt Triệt cố ý tỏ vẻ khó xử, nam tử vô cùng nóng lòng, chính là biểu hiện như vậy, Thiên Nguyệt Triệt cười thầm, "Ngươi thả các nàng, chúng ta ra ngoài, ta nói cho ngươi biết, ngươi là ai?"

"Thật sao." Nam tử đơn thuần, nhưng không vô tri.

"Ta nấu." Thiên Nguyệt Triệt đảo cặp mắt trắng dã, "Ngươi muốn nghe ta nói hay không, vậy ta đi, không nói cho ngươi." Thiên Nguyệt Triệt ghét nhất người hoài nghi hắn.

Nam tử thấy Thiên Nguyệt Triệt nổi giận, vội vàng đáp ứng: "Ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi, nhưng... ." Nam tử muốn nói lại thôi, sợ Thiên Nguyệt Triệt sinh khí.

"Cái gì là nấu?" Nam tử còn thực nghiêm túc hỏi ra vấn đề này, khiến Thiên Nguyệt thiếu chút nữa sặc nước miếng của chính mình.

Bây giờ Thiên Nguyệt Triệt thay đổi cách nhìn, cái này không phải ngu, mà hắn không phải là người.

"Nấu là ngươi phải nghe lời ta, hiểu không?" Thiên Nguyệt Triệt rất kiên nhẫn nói, hắn đã có tinh toán, người này bản lĩnh rất cao, đầu óc rất đần, thuần phục hắn thành nô bộc.

Nhưng thật ra không phải thuần phục, mà là lừa gạt, Thiên Nguyệt Triệt thầm vui sướng.

"Ta hiểu." Nam tử gật đầu, thấy hắn vui mừng.

"Uh, rất thông minh." Thiên Nguyệt Triệt giả vờ khen ngợi, "Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi gọi A Nô, là nô bộc của ta, biết không?"