Thiên Nguyệt Chi Mị

Quyển 4 - Chương 15: Nhàn sự

Sau khi nghe gia đình kia kể chuyện, ngày thứ hai nhóm người Thiên Nguyệt Thần tới Kiền Đức thành, Kiền Đức thành cách Nam Giang thành hai ngày đường, mà chuyến này nhóm người Thiên Nguyệt Thần lại bí mật xuất cung, cho nên không quan viên nào trong thành biết được. Mặc dù Kiền Đức thành gần Nam Giang thành, nhưng thiên tai ở Nam Giang thành không ảnh hưởng đến nơi này, thành dân ở đây an cư lạc nghiệp. Chẳng qua là...

Bọn họ vừa đi vào, phát hiện trong thành có rất nhiều khất cái.

"Van cầu ngài, van cầu ngài, cho ta xin một chút." Một hài tử khoảng bảy tuổi và một hài tử năm tuổi, đi dọc theo sạp xin ăn. Ngửi mùi bánh bao thơm ngào ngạt, tiểu hài tử đã chảy nước miếng.

"Bọn ăn mày, cút ngay." Lão bản lớn tiếng ồn ào.

"Lão bản, van cầu ngài, đã hai ngày bọn ta không ăn gì, nếu tiếp tục nhịn đói, đệ đệ của ta sẽ chết, van cầu ngài..." Hài tư lớn tuổi hơn đau khổ cầu khẩn.

"Ca ca, bụng ta rất đói... ." Một bên còn truyền đến tiếng khóc của đệ đệ.

"Cút ngay, đừng quấy rầy việc buôn bán của ta, nếu tên ăn mày nào cũng tới khóc lóc kể lể, ta có thể buôn bán sao." Lão bản đẩy hai huynh đệ. Bởi vì còn nhỏ, hai hài tử không cẩn thận ngã nhào trên đất, kết quả, khiến con ngựa vừa chạy đến kinh sợ, cẩm y công tử trên ngựa ngã nhào xuống đất.

"Công tử..." Người hầu thấy thế nhanh chóng đỡ cẩm y thiếu niên dậy.

"Cút ngay." Cẩm y thiếu niên vung tay lên, đẩy người hầu, lấy trường tiên (roi dài) trên ngựa hướng hai hài tử mà quật.