Thiên Nguyệt Chi Mị

Quyển 4 - Chương 3: Lôi đài

Ra khỏi hắc điếm, lại đi đến một điếm vô cùng huyên náo, hóa ra điếm này tổ chức võ đài, song song hạ tiền đánh cuợc.

Bởi vì đại lục này phổ biến là ma pháp, cho nên trên võ đài liền có quy định, không được sử dụng ma pháp, nếu không, với trình độ ma pháp của hai người, nhìn một cái có thể phân được thắng bại, hơn nữa lực sát thương của ma pháp cũng quá lớn.

Võ đài dùng để luận võ, là dành cho những người biết võ thuật, Thiên Nguyệt Triệt biết võ công của Đàn Thành rất lợi hại, đồng thời, ám vệ và minh vệ bên cạnh phụ hoàng cũng rất mạnh.

Phía trước người đông đúc, nửa bước cũng khó đi.

"Chủ tử, chúng ta đến một phòng trên lầu hai đi." Liệt La Đặc đề nghị, tuy giá tiền cao một chút, nhưng đối với người có được toàn bộ quốc khồ như chủ tử mà nói, không đáng gì.

Thiên Nguyệt Triệt biết Liệt La Đặc có mưu ma chước quỷ, khiêu mi giễu giễu: "Tiền công mỗi tháng của ngự trù rất cao sao? Sao bây giờ hào phóng mời chúng ta như vậy?"

Quả nhiên Thiên Nguyệt Triệt vừa nói ra, mặt Liệt La Đặc lập tức đen hơn phân nửa, "Chủ tử, tiền công mỗi tháng còn kém hơn một bộ y phục, một vật phẩm trang sức của chủ tử."

Thiên Nguyệt Triệt nghe Liệt La Đặc oán giận, tâm tình rất tốt, "Trở về bảo tài vụ trả thêm cho ngươi." Sau đó đi lên lầu hai.

Liệt La Đặc nghe vậy, vui vẻ, mặc dù tiền lương mỗi tháng của hắn đã rất nhiều, nhưng nhiều hơn càng tốt, hắn còn dành để dưỡng lão.

Phòng trên lầu hai tuy rộng, nhưng mỗi bàn đều ngồi đầy người, nhìn khắp bốn phía, chỉ có một cái bàn trống, cho nên, đương nhiên Thiên Nguyệt Triệt hướng đến đó.

"Xin lỗi, vị trí này đã có người đặt rồi." Thị giả hướng phía Thiên Nguyệt Triệt, lễ phép nói.

Ngay từ lúc vào Thiên Nguyệt Triệt đã lấy mắt kiếng xuống, bởi vì ánh sáng nơi này hơi tối, mang theo mắt kiếng thấy không rõ lắm.

"Nếu đối phương chưa tới, phàm là người tới trước sẽ được, để cho chúng ta đi." Liệt La Đặc cợt nhả.

Nhưng thị giả vẫn cười híp mắt, "Xin lỗi, nơi này của chúng ta chú trọng chữ tín, thật sự không còn cách nào."