Thâu Ngộ Duyên phái bắt Thiệu Hoa Phong

Gặp nghĩa đệ thở than việc bị hại

Mã Đạo Huyền rút trong túi ra một món bửu bối tên là "Chấn hồn bài", lắc leng keng một tiếng, bất luận là bao nhiêu người, nghe tiếng rung ấy cũng bị tiêu mất ba hồn bảy vía. Hôm nay lão đạo sĩ vừa rút bửu bối ra, bọn Pháp Hồng biết món bửu bối ấy lợi hại nên rủ nhau chạy trốn. Lão đạo sĩ cầm tiên bài rung lên nghe có tiếng leng keng, nào ngờ Tế Điên đầu vẫn thẳng đơ đứng sừng sững.

Tế Điên nói:

- Bửu bối ông không khá rồi, đổi thứ khác đi! Thứ đó không làm ta sợ đâu.

Mã Đạo Huyền nghe vậy tức giận cành hông, nói:

- Hay cho Điên tăng, chọc ta tức chết đi thôi!

Nói rồi lập tức rút ra một món bảo bối, tên là "Tị quan thần hỏa tráo" hình dáng như cái lồng bắt dế. Người nào lọt vào đó, bị tam tài chân hỏa bên trong thiêu đốt khiến cho người ấy bị da phồng thịt cháy. Hôm nay vừa thảy lồng lên, lão đạo sĩ miệng lâm râm niệm chú, tức thì rẹt một tiếng, một đạo kim quang phóng ngay đến Tế Điên.

Tế Điên cười hà hà, lấy tay chỉ một cái, chiếc lồng đó quay lại phóng về phía lão đạo sĩ. Mã Đạo Huyền trong miệng lại niệm chú lấy tay chỉ một cái, chiếc lồng bay trở lại phía Tế Điên. Tế Điên lại lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chân ngôn "Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!", chiếc lồng ấy lại bay ngược trở về chụp xuống lão đạo sĩ. Kim phong hòa thượng nhìn thấy, tức giận tràn hông, thấy lão đạo sĩ đem bửu bối chụp người nhưng chụp không được trái lại bị chụp phải, Kim Phong hòa thượng lập tức bước đến giở "Tị quang thần hỏa tráo" ra, thấy lão đạo sĩ áo quần đều bị cháy hết, nếu không niệm chú hộ thân thì cả người cũng bị cháy luôn. Lão đạo sĩ mặt đỏ đến mang tai.

Kim Phong hòa thượng nói:

- Để tôi bắt hắn.

Tế Điên nói:

- Ngươi cũng uổng công thôi!

Kim Phong hòa thượng lập tức há miệng phun ra một đạo hắc khí, đó là nội đơn hơn 9.000 năm tu luyện của ông ta, định đem ra phun ngã Tế Điên, nào ngờ lại không được. Tế Điên nói:

- A, cái tên này, mi cũng biết phun khí nữa hỉ? Mi phun lửa ta cũng chả sợ đâu.

Kim Phong hòa thượng nghĩ thầm: "Lạ thiệt, tuy hắn là phàm phu tục tử mà cũng có chút lợi hại đó chớ!". Nghĩ rồi lập tức rút ra một sợi "Khổn tiên thằng" quăng lên không trung. Một vầng kim quang nhắm Tế Điên sa xuống. Chỉ nghe Tế Điên miệng la bài hãi:

- Không xong rồi, bớ người ta, mau cứu tôi với!

Trước mắt thấy Khổn tiên thằng đang trói chặt Tế Điên lại. Kim Phong hòa thượng cười ha hả nói:

- Ta tưởng Tế Điên có tài năng ghê gớm lắm, té ra chỉ có bấy nhiêu thôi!

Bọn Pháp Hồng chạy tới, nói:

- Sư phó bắt được Tế Điên rồi à?

Kim Phong hòa thượng nói: