Tiểu Giang Khẩu chủ tớ gặp người quen

Tên ác nô kêu giặc hại chủ nhân

Quản thuyền Khương Thành nghe Tiến Phúc nói những điều kiện như trên, mới hỏi:

- Chủ nhân của chú hiện ở đâu?

- Hiện ngụ Ở Vạn Thịnh điếm. Nếu ông muốn, tôi sẽ đưa ông đến gặp mặt.

- Khương Thành có ngoại hiệu là Hỗn hải long, quen tánh hại người. Ông ta có ba người con tên là Khương Long, Khương Hổ, Khương Báo, và có một đứa cháu họ tên là Khương Bưu. Trên thuyền chỉ có năm người trong gia đình ông ta, gọi Khương gia ngũ hổ, chớ không có ai khác xen vào. Thường ngày ông ta không có buôn bán chi, chỉ chuyên môn rước khách lẻ loi hoặc hai ba người mà có nhiều hành lý hoặc bao túi to phồng, đưa họ đi nửa đường rồi giết quách thả xuống sông, tóm lất hành lý của họ. Hôm nay nghe Tiến Phúc nói, lẽ nào ông ta không thích?

Khương Thành nói:

- Tính như vậy là được rồi! Để ta cùng chú đi đến khách điếm gặp họ.

Tiến Phúc cùng Khương Thành đi đến Vạn Thịnh điếm gặp Vương Toàn và Lý Phúc. Tiến Phúc nói:

- Thưa công tử! Tôi đã thuê thuyền xong rồi. May gặp chiếc thuyền này người ta đi phủ Thai Châu, thuận tiện là chở hành hóa, không có chở ai, ngày mai nhổ neo. Tôi đưa vị quản thuyền đến gặp công tử đây!

Vương Toàn nhìn xem đó là một ông già, bèn hỏi:

- Đáp thuyền đi phủ Thai Châu, chúng tôi phải trả bao nhiêu?

- Đại gia chẳng cần nói giá tiền. Thuyền của chúng tôi là thuyền chở hàng, không có chở khách, ngày mai sẽ rời bến, có đi thêm một vài người cũng chẳng là bao. Khi đến nơi, đại gia muốn cho bao nhiêu cũng được. Đại gia thấy thế nào?

Vương Toàn nghĩ bụng: "Thế thì tốt quá" Bèn nói:

- Ông đã nói như thế, thì ngày mai chúng tôi sẽ quá giang thuyền của ông.

Rồi kêu Tiến Phúc:

- Ngươi không cần phải đi đâu nữa nhé!

Khương Thành nói: