Tại công đường, quan huyện hỏi khẩu cung

Với thần trí, Tế Công đoán kim phiến

Sau khi được Vương Hùng bẩm cáo là có Hòa thượng đến, quan huyện mời vào ngaỵ Tế Điên bước vào điện đường, quan huyện nhìn thấy Hòa thượng này giống hệt ông Hòa thượng kiếc mình thấy trong mộng không sai chút nào hết. Quan huyện lật đật đứng dậy ôm quyền nói:

- Thánh tăng có phải là Tế Điên ở chùa Linh Ẩn không?

- Lão gia quên rồi à? Chúng ta đã gặp nhau rồi, trong vụ Vương Toàn, Lý Phúc không giải tỏa được nỗi oan ấy!

- Phải, phải!

Tức tốc gọi gia nhân lấy ghế mời Hòa thượng ngồi, quan huyện hỏi:

- Thánh tăng từ đâu đến đây?

- Ta đi Bạch Thủy Hồ bắt yêu, tiện đường ghé qua đây.

- À ra thế! Thánh tăng đi Bạch Thủy Hồ, quan phủ Thiệu Hưng Cố Quốc Chương là chỗ quen biết với tôi, chúng tôi tuy là thuộc viên và thượng ty nhưng rất thân nhau không chia trên dưới. Thánh tăng nếu đi đến đó, tôi xin viết cho quan Tri phủ một phong thơ.

- Được! Xin hỏi lão nhân gia một câu nhé!

- Thánh tăng có việc gì xin cứ hỏi.

Lão gia làm quan ở địa phương này, tiếng tăm như thế nào?

- Bản huyện tự mình cũng không rõ. Thánh tăng có nghe lời đồn đại chi không?

- Tiếng tăm của lão gia rất tốt. Hai tay áo thanh liêm, yêu dân như con! Có một việc này, chẳng lẽ lão gia lại không xét xử?

- Việc gì thế? Xin Thánh tăng nói rõ giùm!

- Trong huyện ta có một sinh viên tên Lý Văn Long vô cớ thôi vợ, quan huyện chẳng lẽ chẳng xét!

Quan huyện Trương Giáp Thân ngạc nhiên nói:

- Không thấy có vụ án đó.

- Có mà!

Quan huyện lập tức đòi nhị gia trực thiếp lên hỏi:

- Có ai nộp cáo trạng tố cáo Lý Văn Long không?

Quan trực thiếp đáp: - Không có.

Quan huyện lại kêu quan coi về văn thư lên hỏi:

- Có ai nhờ viết cáo trạng tố cáo Lý Văn Long không?

- Bẩm, Không có.

Quan huyện lại truyền ban trị nhật lên hỏi:

- Có ai hàm oan tố cáo Lý Văn Long không?

- Bẩm, không có.

Quan huyện nói:

- Thánh tăng đã nghe thấy hết chưa? Sự việc này tôi khó mà phân xử được! Thư ký không đưa ra, thì quan không xét được; không người dâng cáo trạng thì làm sao tôi biện án đây?

Tế Điên nói: