Tri phủ định kế thăm tặc nhân

Tế Công khéo bắt Hoa Vân Long

Trấn sơn báo Điền Quốc Bổn nghe có quan Tri phủ đến thăm, lập tức đi ra nghênh tiếp. Ra đến ngoài cổng thấy quan Tri phủ ngồi trên một chiếc kiệu lớn có đông quan nhơn tùy tùng. Điến Quốc Bổn bước tới trước kiệu, nói:

- Công tổ đại nhơn giá lâm, thảo dân Điền Quốc Bổn nghinh tiếp chậm trễ, mong đại nhân thứ tội cho!

Quan Tri phủ Trương Hữu Đức lập tức bảo hạ kiệu và khoát rèm bước xuống, nói:

- Đã lâu ngưỡng mộ đại danh của Điền viên ngoại, hôm nay mới được hân hạnh gặp gỡ. Viên ngoại cần gì phải khiêm nhường thái quá!

- Xin rước đại nhân vào.

Quan Tri phủ đi vào bên trong, Tế Điên cũng chen đi theo sau, còn các vị Ban đầu đều đứng ở ngoài cổng. Tế Điên cùng quan Tri phủ vào đến đại sảnh, Điền Quốc Bổn nói:

- Xin rước đại nhân ngồi.

Quan Tri phủ ngồi xuống xong, Điến Quốc Bổn không tị hiềm, cũng ngồi xuống và sai bảo thủ hạ dâng trà tiếp đãi. Điền Quốc bổn nói:

- Hôm nay đại nhân giá lâm có điều chi sai bảo chăng?

Quan Tri phủ đáp:

- Bản phủ đã lâu nghe danh viên ngoại, hôm nay đặc biệt đến viếng thăm để chuyện trò một bữa!

Đang nói tới đó, thấy Tế Điên đứng ở phía sau quan Tri phủ dực mình vào giá quạt, hai mắt lim dim dường như muốn ngủ, Điền Quốc Bổn nói:

- Vị quản gia của đại nhân chắc hồi hôm thức khuya nên thân thể mỏi mệt, vậy có thể ra bên ngoài nghỉ ngơi một lát!

Tế Điên mượn câu nói ấy, mở mắt đi ra ngoài, quan Tri phủ cũng không ngăn lại. Tế Điên đi ra khỏi đại sảnh, thẳng đến hoa viên, tới chỗ cửa nghách ghé mắt nhìn, bên trong hoa viên rất ngăn nắp, nhà mát giải lao, gác nhà thủy tạ đầy đủ, lại có ba gian hoa sảnh ở phía Bắc. Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long đang đứng trước hoa sảnh nhìn về phía cửa nghách. Thật ra tên giặc này đang ngồi trước bàn tiệc trong hoa sảnh, vì lo lắng nên uống rượu không vô, sau cùng, trong lòng hồi hộp, hắn không biết quan Tri phủ vô cớ đến thăm là có ý gì! Hắn nghĩ: "Phải chăng là ông ấy đến bắt tả" Càng nghĩ càng lo sợ, hắn đứng dậy bước ra hoa sảnh nhìn về cửa ngách. Thấy Tế Điên trong y phục Ban đầu, mặt mũi đã rửa sạch sẽ, Hoa Vân Long nhìn không ra, bèn gật đầu kêu Tế Điên lại, định hỏi xem quan Tri phủ đến với bao nhiêu người và đến với mục đích chị Hoa Vân Long kêu:

- Nhị gia ơi! Lại đây.