Tế Điên Hòa Thượng

Chương 84: Trần Huyền Lượng bắt yêu chùa Thiết Phật Mã Huyền Thông đi đường gặp Tế Điên

Tế Điên uống xong chín viên thuốc liền tắt thở ngaỵ Sài đầu nói:

- Đạo gia ơi, ông thấy tôi nói có linh không? Tôi bảo ông đừng cho uống mà ông cứ cãi là uống vô chết ông đền!

Lão đạo sĩ hoảng kinh, mặt tái mét, niệm lia lịa:

- Vô lượng Phật! Vô lượng Phật! Kỳ quá! Kỳ quá!

Sài đầu nói:

- Ông khỏi cần niệm "Vô lượng Phật" làm chi, ông cho ổng uống thuốc chết, tôi sẽ trị cho ổng sống lại cho coi.

Y Sĩ Hùng hỏi:

- Sài đầu, ông trị cách nào mà Hòa thượng sống được như vậy?

Sài đầu không trả lời, day qua kêu Đỗ đầu, nói:

- Có bao nhiêu rượu mình đem uống hết đi, đừng để dành cho Hòa thượng chút nào nhé!

Đỗ đầu nói:

- Ừ, uống mau đi!

Nói câu này chưa xong, Tế Điên nghiêng mình ngồi dậy hỏi:

- Có rượu à? Đem cho ta uống với!

Sài đầu nói:

- Mấy ông thấy có hay không?

Tế Điên đứng dậy nói:

- Hay cho lão đạo, ông dám cho ta uống "Yếu mạng đơn", ông đừng hòng chạy nhé!

Vừa nói vừa nắm chặt ngực áo lão đạo sĩ.

Lão đạo này chính là đồ đệ của Đông Phương Thái Duyệt lão tiên ông ở Thanh Thanh cung trên núi Thiên Thai. Nguyên ngoài cửa Bắc huyện Khai Hóa có một tòa Bắc Hưng quán. Trong núi này có một lão đạo sĩ tên là Trần huyền lượng, cũng là môn đồ của Lão tiên ông. Ngày kia, Trần Huyền Lượng đang tu trong miếu, nhìn thấy ở hướng chánh Bắc có một cột khói yêu bốc thẳng lên không, bèn nghĩ thầm: "Có ta ở đây, đâu thể nào để cho yêu ma tác quái được? Ta phải đi tìm xem yêu tinh ở đâu để trừ diệt chúng, bớt đi sự nhiễu loạn ở nhân gian". Nghĩ rối bèn mang bảo kiếm lần về hướng chánh Bắc, đến chùa Thiết Phật. Đến đó nhằm lúc Thiết Phật đang nói tiếng người:

- Này các thiện nam tín nữ đến xin thuốc! Phật gia sẵn sàng cứu giúp chúng sanh. Mỗi người chỉ cần để vào một điếu tiền để góp công đức vào việc sửa lập đại điện. Đem gói thuốc này uống dùng chắc chắn cả nhà sẽ bình yên!

Trần Huyền Lượng thấy yêu khí từ Thiết Phật tuôn ra cuồn cuộn. Lại nghe những người dâng hương đồn đại:

- Bịnh dịch lớn bụng ở vùng này, đến xin thuốc Phật gia thì hết ngay!

Trần Huyền Lượng nghĩ rằng: "Bịnh dịch này là do yêu tinh rải chất độc mà ra, sao ta không chém nó để trừ hại cho dân?"