Tế Điên Hòa Thượng

Chương 78: Mất công văn, Sài, Đỗ bị còng Thát lời giả Tế Công đầu án

Nghe Tế Điên đòi đi cầu, Sài, Đỗ hai vị Ban đầu ở lại trong phòng chờ đợi. Chờ cả buổi mà không thấy Tế Điên quay trở lại. Sài đầu bèn nói với Đỗ Chấn Anh:

- Này Đỗ hiền đệ, Hòa thượng thật là dở khùng dở điên, làm bể bìng trà nước dây ra cả giường, ướt hết cả bao đồ rồi còn gì.

- Thì mở bao đồ ra coi, coi chừng Hải bộ công văn bị ướt hết đấy!

Hai người mở bao đồ ra xem, quả nhiên văn thư bị ướt một góc, dù được gói bằng giấy dầu cẩn thận, giấy dầu rách đi bị nước thấm vào. Hai người lấy văn thư ra trải trên giường hong cho khộ Lại chờ đợi một hồi lâu nữa cũng không thấy Tế Điên trở lại. Sài đầu nói:

- Chúng ta đi xem thử Hòa thượng đi cầu ra chưa?

- Hai người bước ra khòi Đông phối phòng, ra nhà tranh xem thử, thấy phổ ky đang cầm đèn đứng ngoài nhà tranh rọi sáng, thì ngạc nhiên hỏi:

- Ông Hòa thượng của chúng tôi đi cầu nãy giờ chưa ra à?

Phổ ky cũng sốt ruột, thò đầu vào xem cũng chẳng thấy Hòa thượng đâu cả. Hắn nói:

- Lạ thiệt làm sao mất tiêu vậy cà?

Sài đầu hỏi: - Thế nào?

- Tôi thấy ổng bước vô nhà tranh rõ ràng mà, sao bây giờ lại không thấy?

- Chắc có lẽ Hòa thượng đi đâu rồi đa!

Đỗ Chấn Anh nói:

- Rõ ràng mình bị Ổng gạt rồi!

Nói xong hai người trở về phòng. Về tới nơi thấy từ Đông phối phòng của mình đi ra một người bận đồ dạ hành, tót lên nóc nhà. Sài đầu, Đỗ dầu ngạc nhiên, muốn đuổi theo nhưng đã muộn. Sài đầu nói:

- Mau vô phòng xem lại coi có mất cái gì không?

Hai người lật đật vào phòng thấy tờ công văn bắt Hoa Vân Long không còn đó nữa. Sài đầu bèn truy hô lên. Phổ ky chạy tới hỏi:

- Việc gì thế?

- Chúng tôi bị mất trộm.

- Đây chắc là nguyên cớ chi đây. Các ông ba người bây giờ chỉ còn hai, bây giờ lại la toáng lên mất đồ, định gạt chúng tôi không được đâu? Các ông giở trò đó không được rồi đa!

Sài đầu bèn quýnh lên cãi lại, phổ ky la lối om sòm, chưởng quỹ cũng đến xem.

Chủ quan này là Tam ban tổng đầu huyện Long Du tên Dương Quốc Đống, một nhân vật có tiếng tăm ở địa phương. Thấy mặt chưởng quỹ, phổ ky nói:

- Mấy người này có ba người, trong đó có một Hòa thượng. Hòa thượng đi đâu không biết, hai người này ở lại rao lên mất trộm.

Chưởng quỹ nghe nói, bảo:

- Đây chắc là Hòa thượng mang đồ đi rồi, bọn họ giả vờ, vu khống cho chúng tạ Phổ ky, ngươi đi hỏi xem các khách trọ có mất vật gì không? nếu mất đồ thì mấy người này nói đúng.

Phổ ky rao lên: