Tế Điên Hòa Thượng

Chương 72: Trấn bát phương tức giận tìm Trương Vinh Càn khôn thử đánh phiêu hại Dương minh

Hoa Vân Long định xuống dao kết thúc tánh mạng của hai người bạn thì nghe có tiếng người hỏi:

- Hoa hiền đệ, chú định giết ai vậy?

Hoa Vân Long ngoái đầu nhìn lại, thấy một người đang đi tới. Người này mình cao 8 thước, đầu đội khăn xếp màu lam, phía trước thêu kim tuyến hình lưỡng long tranh châu, trái châu là một đóa châu màu tím, chiếu sáng lấp lánh, mình mặc tiễn tụ bào màu lam thêu hoa mẫu đơn, mặt như trăng rằm, mày hình chữ bát, mắt sáng như sao, đầu mặt cân đối, dưới cằm ba chòm râu phất phơ trước ngực, một đao đeo lủng lẳng ben hông, trên tay cầm chiếc túi nhỏ. Người ấy chẳng ai khác hơn là Đại nghĩa Oai trấn bát phương Dương Minh. Hoa Vân Long thấy Dương Minh đi tới, thất kinh nghĩ thầm: "Anh này đến đây rồi, chắc là không xong đây". Trong nháy mắt hắn nảy ra một kế, bèn vội vàng bưới tới chào hỏi:

- Dương đại ca, mấy lúc nay anh vẫn mạnh giỏi chứ?

Dương Minh nói:

- Chú tính giết ai vậy?

- Tôi định giết Lôi Minh và Trần Lượng.

- Hoa nhị đệ, tại sao chú lại muốn giết hai người ấy như vậy?

- Huynh trưởng đừng hỏi thì hơn. Hai tên này thiệt là hạng không từ việc xấu nào cả. Ở thành Lâm An, chúng hái hoa ở am Ô Trúc, việc không thành bèn giết chết thiếu phụ còn để tóc tu hành, chém bị thương lão ni cộ Lại ở lầu Thái Sơn giết Tịnh Nhai thái tuế Tần Lộc, rồi vào phủ Thừa tướng lấy trộm phụng quan vòng ngọc. Mới hôm qua này lại hái hoa ở Triệu Gia lầu tại cửa Bắc huyện Long Du nữa. Hôm nay tôi gặp họ, lấy lời khuyên can. Họ chẳng những không nghe mà còn rút dao định giết tôi nữa. Tôi mới dùng độc phiêu đánh ngã họ đó. Tôi nghĩ rằng không cần bắt họ nhận tội, giết quách họ cho xong.

- Nhị đệ Ơi, chú không nên dùng độc phiêu đánh họ như vậy! Anh em bọn mình mà nỡ hạ độc thủ nhau sao?

- Huynh trưởng có ai mới đến kìa!

Dương Minh ngoái đầu nhìn lại. Thừa cơ hội, Hoa Vân Long phóng ngay một độc phiêu trúng nhằm xương tỳ bà của Dương Minh. Trúng thương, Dương Minh ngã vật xuống.

Dương Minh không phải là người thích đi chơi, vì trong nhà có mở phiêu cục lại đang sinh lợi. Chuyến đi này là do em kết nghĩa của Hoa Vân Long là Trương Vinh mà sinh ra. Trương Vinh có biệt hiệu là Hắc tòan quỷ, cũng là người Tây Xuyên. Một hôm Trương Vinh đến nhà Dương Minh tìm Hoa Vân Long, gia nhân vào bẩm báo. Dương Minh bước ra xem, thấy Trương Vinh chừng 20 tuổi, có vẻ văn sanh công tử. Dương Minh hỏi:

- Qúy danh tôn giá là chi, đến đây có việc gì?

- Tôi là Trương Vinh, người Tây Xuyên, em kết nghĩa của Hoa Vân Long. Tôi nghe anh ấy ở nhà Dương đại gia ở thôn Như Ý nên đến tìm.

Dương Minh nghe nói thế bèn đáp.

- Chú là em kết nghĩa của Hoa Vân Long thì cũng như anh em của ta rồi, đâu phải người ngoài. Hiện Hoa Vân Long đang đi chơi ở Lâm An, khỏng ba tháng nữa mới về. Chú cứ ở lại đây chờ đợi, khỏi phải đi tìm chi cho mất công.

Dương Minh là người rất tốt với bạn bè, đưa Trương Vinh vào nhà trong nói:

- Chú cứ ở đây nếu có buồn thì ra phiêu cục chơi nhé!

Từ đó Trương Vinh ở lại nhà của Dương Minh. Nào ngờ Trương Vinh ngã bệnh nặng, Dương Minh bèn rước thầy thuốc tận tình cứu chữa mới bình phục được. Trương Vinh nói với Dương Minh: