Tế Điên Hòa Thượng

Chương 65: Luật lịnh quỷ bắt yêu nhà Vương viên ngoại Tế Thiền sư trị cáo ở chùa Tỳ Lô

Nguyên Hà Thanh đâu có biết bắt yêu, khi nghe bên ngoài phong nổi dậy, trong bụng đã bắt đầu đánh lô tô, nghĩ thầm: "Chắc là yêu tinh đến rồi. Nếu đạo bùa này không linh nghiệm thì mình liệu lòn qua cửa sổ trốn trước cho rồi". Đang lúc nghĩ như vậy thì nghe bên ngoài có tiếng guốc lóc cóc gõ trên mặt đất và từ bên ngoài đi vào một người đàn bà thật là thiên kiều bá mị, rất mực phong lưu. Đẹp đẽ như thế nào có thơ làm chứng:

Theo gió hương đưa ngào ngạt

Dịu dàng tiếng yến lời oanh

Mày liễu đẹp thêm mắt hạnh

Mặt hoa da phấn nõn nà

Môi đào chún chím khoe răng ngọc

Má phấn hương đưa thật đáng nhìn

Mình mặc áo lam vừa vặn khít

Quần hương thêu đẹp vẻ càng tôn

Có phải Hằng Nga chơi lạc lối,

Hay là tiên nữ giáng trần gian?

Hà Thanh dòm thấy, nghĩ thầm: "Có phải là yêu tinh đấy không?". Thì nghe người đàn bà ấy nói:

- Ai dám cả gan vào phòng tiên cô vậy?

Nói rồi xăm xăm đi vào. Vừa đi ngang qua cửa thì trên đạo bùa xẹt ra một đạo kim quang phóng thẳng đến người đàn bà. Người đàn bà ấy hét lên một tiếng "Chao ôi!" rồi quay đầu bỏ chạy. Hà Thanh vội lướt tới vớt một dao, văng lại chiếc hài thêu, máu tươi còn chảy ràng ràng. Hà Thanh hô lên:

- Bắt được yêu tinh rồi!

Gia nhân nhà viên ngoại túc trực ở phòng gần đó đốt đèn chờ sẵn. Chừng nghe Hà Thanh hô "Bắt được rồi!" thì ai nấy xách đèn chạy tới, hỏi:

- Hà pháp sư bắt được yêu tinh rồi phải không?

Hà Thanh đáp:

- Các người xem chiếc giày thêu đỏ này thành tinh bị ta giết đó!