Bốn anh hùng vui chuyện nhà họ Mã

Tế Thiền sư quán rượu trổ thần y

Nhắc lại Tế Điên và hai vị Ban đầu vào quán rượu ăn cơm. Sài, Đỗ vội vã ăn húp lia lịa cho no bụng, đoạn Đỗ đầu đứng dậy nói:

- Tôi phải đi cầu một lát.

Sài đầu cũng đứng dậy theo nói:

- Tôi cũng đi tiểu đây.

Tế Điên nói:

- Ừ, phải rồi, hai người ăn uống no say rồi bỏ ta lại để thế chấp đây mà!

- Chớ không phải lần trước Hòa thượng bỏ đi, bắt chúng tôi ở lại là gì? Lần này tính kỹ lại không có một đồng ten, bọn tôi phải đi trước mới được.

Nói rồi bỏ đi luôn ra ngoài. Hai bên đối đáp nhau, phổ ky đều nghe rõ hết. Biết rằng mấy người này tính ăn chực uống quỵt đây, bèn để ý canh chừng riết Tế Điên. Tế Điên cứ ngồi đó không nói không rằng. Vừa hay có một người bưng tô canh nóng hôi hổi từ trong đi ra, gặp phải một người từ bên ngoài xăng xái đi vào, loay hoay thế nào mà hai bên lại đụng nhau, tô canh nóng đổ ụp lên người kia. Người nọ bắt đền tô canh, còn người kia lại bắt thường bộ áo. Hai bên lớn tiếng cãi vã nhau làm thực khách trong quán nhốn nháo cả lên. Phổ ky mắc lo chạy lại khuyên can không còn để ý theo dõi nữa. Tế Điên thừa cơ hội bước trái ra ngoài. Ra đến đầu thôn gặp Sài, Đỗ đang ngồi chờ ở đó, Tế Điên nói:

- Phải rồi, hai vị cứ lo ăn no phần mình, phần ai thây kệ phải không?

Sài đầu nói:

- Vậy chớ hồi sang Hòa thượng chẳng bỏ đi trước sao?

- Ừ phải, ông nói cũng có lý.

- Làm sao sư phó lại ra được?

- Ta bảo chưởng quỹ ghi sổ thiếu.

- Người ta có quen sư phó hay sao mà chịu ghi sổ thiếu?

- Thôi, mấy ông để ý đến việc đó làm gì? Bây giờ ta có ý kiến như vầy: Ba chúng ta chơi trò trốn kiếm nè. Ta giao hẹn, nếu ta trốn mà mấy ông kiếm được thì sáng mai ta trả tiền cơm cho mấy ông; còn mấy ông kiếm không được ta thì ngày mai ta ăn cơm mấy ông phải trả tiền, chịu không nào?

Sài đầu nghe nói chịu ngay:

- Thế thì còn gì bằng!

Tế Điên bèn đi trốn, hai người tìm khắp nơi mà không gặp, đâu dè suốt đêm đó Tế Điên đi thẳng tới Tiểu Nguyệt Đồn. Sáng ra, Tế Điên đã đến trước cửa quán Lý Bình rồi. Phổ ky vừa định treo bảng lên thì Tế Điên ở ngoài xăng xái bước vào. Trong quán đặt 6 chiếc bàn, mỗi bàn đều có 4 dĩa thức ăn: một dĩa gà hầm, một dĩa đậu hủ khô, một dĩa đậu hủ dầm muối, một dĩa kẹo mè. Tế Điên vào quán tìm một bàn ngồi xuống rồi cầm con gà lên đập xuống bàn một cái, kêu:

- Chưởng quỹ.

Cứ đập con gà xuống bàn một cái kêu chưởng quỹ một tiếng. Kêu liên tiếp mấy lượt, phổ ky thấy vậy mới nói:

- Mới sáng sớm mà Hòa thượng phá chúng tôi chi vậy? Đập con gà sao lại gọi chưởng quỹ?

Tế Điên hỏi:

- Chú bán cái này mấy đồng tiền?

- Hễ gà bao lớn bán tiền bao lớn.

- Ta chỉ hỏi con gà này thôi mà.

- Con gà này bán 6 tiền.

- Còn đậu hủ khô bán bao nhiêu tiền?

- Ba tiền một miếng.

- Còn dĩa đậu này bán mấy điếu?

- Cả dĩa đậu làm sao bán có mấy điếu được!