Các phỉ đồ luyện võ thỉnh anh hùng

Đăng Sơn Báo tức khí mời bái huynh

Tại sao Hoa Vân Long đến Tiểu Nguyệt Đồn?

Nguyên do ở Tiểu Nguyệt Đồn này có một lão hiệp nghĩa sĩ họ Mã tên Nguyên Chương, trác hiệu Thiên lý độc hành. Vị này võ nghệ xuất chúng, bản lãnh rất cao cường, bình sanh chẳng thâu đồ đệ, chỉ truyền cho hai đứa cháu. Một người tên là Mã Tịnh, ngoại hiệu Thiết diện dọa xoa, còn có tên là Hắc hổ quái hải. Vì Mã Tịnh mặt đen nên có ngoại hiệu như thế. Một người nữa tên là Mã Thành, ngoại hiệu Thám hải long. Học nghề của hai anh em họ đều là võ nghệ gia truyền. Lão anh hùng Mã Nguyên Chương mấy mươi năm hoạt động độc lập trong chốn giang hồ không kết bạn vào phe với nhóm lục lâm nào hết. Ông chỉ có hai thủ hạ, một người tên Thám hoa lang Cao Khánh, một người tên Tiểu bạch hổ Châu Lan. Hai người này đã thành gia lập nghiệp, chính người địa phương cũng không biết họ là người của giới lục lâm, chỉ biết rằng họ là tài chủ có sản nghiệp hẳn hoi.

Lão anh hùng đã chán ngán hồng trần, tự cất một ngôi Tỳ Lô tự để xuất gia tu hành. Tuy đã xuất gia nhưng không thọ giới, không biết trong tăng môn có sự ảo diệu như thế nào! Chính mình dù sùng đạo, thường đọc tụng kinh sách, nhưng chưa hiểu chính xác. Lão anh hùng giao chùa cho Cao Khánh, Châu Lan coi sóc rồi đi du phương. Từ khi lão anh hùng ra đi, tất cả công việc trong nhà đều do một tay Mã Tịnh liệu lý. Mỗi năm Mã Tịnh đi xa một chuyến hoặc 1.000 hay 800 dặm, tìm một nơi nào đó để hành nghề. Đối tượng hành nghề là các quan trưởng, phú hộ hay những nhà buôn bán lớn. Tiền của lấy được đem chất lên lưng lừa chở về nhà. Hàng xóm có hỏi thì Mã Tịnh bảo là đi thâu thuế tô đem về.

Mã Tịnh võ nghệ giỏi như vậy mà chỉ kết giao với một người, cũng là dân địa phương tên là Lý Bình. So với Mã Tịnh, Lý Bình võ nghệ chỉ có năm phần thôi, nhưng cũng được tặng ngoại hiệu là Đăng sơn báo tử Lý Bình. Lý Bình có một người em là Lý An Ca, sống nhờ nghế bán rượu ở ngoài thôn Tiểu Nguyệt Đồn. Thường mấy đứa du thủ du thực hay tụ tập ở trong quán anh ta uống rượu. Ban đầu năm ba đứa, sau lần thành mười mấy đứa tụ tập, chúng muốn xin học võ nghệ với Lý Bình. Những bọn này đều là phỉ đồ vô loạn du thủ du thực, xu quyền phụ thế, không từ nan bất cứ tội ác nào! Chúng đều có ngoại hiệu như là: Thiên bình chuyển, Mãn thiên phi, Chuyển tâm lang, Hoa vĩ lang… tất cả hơn mười người.

Trong thôn Tiểu Nguyệt Đồn có ngôi miếu Tam Lý Bình làm thầy dạy chúng. Người ta luyện tập võ nghệ cốt để thân thể cường tráng, còn bọn chúng đến đó luyện tập cốt để giỏi côn quyền. Lý Bình giao tiếp với bọn họ, có thêm được chút ít tiền uống rượu. Bọn họ dám ăn quỵt ở chỗ khác chớ ăn uống ở tiệm Lý Bình đâu dám không trả. Bình thường Lý Bình dạy võ nghệ cho họ, người này luyện cương đao, người nọ luyện thương pháp… Về sau, trong đó có một người gọi là quân sư nói:

- Mấy anh không cần luyện nữa!

Mọi người hỏi:

- Tại sao không luyện nữa?

- Sư phó bất tài, đệ tử dốt! Lý Bình xưa nay là người hữu danh vô thực, học với ông ta chẳng ra chi đâu!

- Không học với ông ta thì học ai đây!

- Ở địa phương chúng ta có ai là người nổi tiếng không?

- Người thực sự nổi tiếng ở đây chỉ có dạ xoa Mã Tịnh thôi.

- Vậy tại sao chúng ta không mời Mã đại gia đến dạy chúng ta luyện võ?

- Ừ phải đấy!

Mọi người bàn tính xong xuôi, sáng sớm hôm sau kéo tới trước cửa nhà Mã Tịnh, đưa vào danh thiếp xin ra mắt. Có gia nhân vào bẩm báo, Mã Tịnh đi ra tiếp. Gặp Mã Tịnh, ai nấy cùng nói:

- Mã đại gia chịu khó ra sớm thế ư?

- Các vị tìm tôi có việc chi?

- Chúng tôi lâu nay biết Mã đại gia oai danh vang dậy, hôm nay đặc biệt đến thỉnh cầu đại gia. Số là chúng tôi có lập một thí trường ở miếu Tam Hoàng muốn xin được lão nhân gia chỉ dạy cho võ nghệ. Nếu Mã đại gia bằng lòng, bọn tôi xin hết lòng quy phục.

Mã Tịnh nghe nói, nghĩ thầm: "Giao tiếp với bọn phỉ đồ này, không khéo rồi mình nhiễm theo thói hư tật xấu của chúng mất! Từ chối thẳng thừng thì không phải, vì họ đều là những người chòm xóm láng giềng cả". Mã Tịnh mới nói:

- Các vị đã có lòng mời tôi, đúng ra tôi không nên chối từ, ngặt vì hiện nay mẫu thân tôi bị bệnh, cho nên tôi không thể vâng theo ý các vị được. Đợi lúc mẹ tôi bình phục, tôi sẽ đến hầu các vị.

Ai nấy bị từ chối tiu nghỉu trở về, và đều có ý trách quân sư bày lắm việc để cho bị từ chối! Quân sư nói:

- Mấy anh đừng có trách tôi, nếu tôi không kêu Lý Bình mời được Mã Tịnh ra thì đừng gọi tôi là quân sư chỉ gọi tôi là tiểu tốt thôi, được chưa nào?