Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 395: Hoàng Cực Lục Thế Đao, quét ngang ngàn quân

Binh lính của Chân Võ Đế triều che ngợp bầu trời đánh tới, trong đó có không thiếu Nguyên Thần cảnh cùng Hóa Linh cảnh giới tu sĩ, những tu sĩ này trộn lẫn ở trong đó, thực lực đều là cường hãn tới rối tinh rối mù.

Thiên Linh tông đệ tử, gặp phải những binh lính mạnh mẽ này, căn bản là không thể nào ngăn cản được mảy may. Cũng chỉ có Tế Công là có thể chống đối được một hai, trên thực tế thực lực của Tế Công bây giờ, thả tới đây cũng như trước không đáng được nhắc đến, bởi vì hắn có thể giết Thông Linh cảnh tu sĩ đã là chuyện không dễ, cho dù có thể như Thiên Lôi giết một cái Hóa Linh cảnh tu sĩ, vậy cũng nhất định là phải trả giá toàn bộ sức mạnh bản thân, mất đi sức tái chiến.

Mà cuộc chiến đã đến trình độ này, thì coi như là liều mạng lại giết chết một Hóa Linh cảnh tướng quân của đối phương, thì lại có ý nghĩa gì?

Thiên Linh tông diệt, đã là chuyện không thể nào ngăn chặn được nữa.

Diệp Thần trên mặt lộ ra sự tuyệt vọng, lẽ nào hắn đi tới Huyền Tinh đại lục lâu như vậy, trả giá nhiều như vậy, kết quả là phải ngã xuống ở đây sao? Từ nơi này xuất hiện, cũng là từ nơi này tiêu vong?

Có câu nói từ nơi nào tới thì về nơi đó, chính mình nếu như là chết ở nơi này, thì hắn vẫn còn có hi vọng trở lại Địa cầu sao? Đáp án khẳng định là không thể, thế nhưng mà Diệp Thần vẫn là không nhịn được ảo tưởng.

Hắn hôm nay, cũng chỉ còn dư lại ảo tưởng mà thôi, tựa hồ chống lại cũng chỉ là phí công, tông môn hắn sắp bị diệt tới nơi rồi.

"Coi như là có thể chống lại, thì lại có thể làm sao?" Chống lại một nhánh quân đội này của Chân Võ Đế triều, thì vẫn còn đó binh lực của cả quốc gia đối phương.

Coi như là đem cả Chân Võ Đế triều chống lại, thì lại như thế nào?

Chống lại một cái Đế triều, thì vẫn còn Thiên triều.

Chống lại Thiên triều, thì còn có Thần triều!

Căn bản là không ngăn được, không còn một chút hi vọng, không còn có tương lai.

Diệp Thần trên mặt, xuất hiện vẻ tuyệt vọng.