Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 387: Đường về nhà

Theo một làn sóng mới nhất đại quân tu sĩ Cửu Tiêu Ma giới xâm lấn, Huyền Tinh đại lục liền chính là tiến vào mức độ nước sôi lửa bỏng. Liền ngay cả tông môn thiên đạo cấp, cũng tràn ngập nguy cơ, bởi vì Thần triều từ Cửu Tiêu Ma giới giáng lâm càng ngày càng nhiều.

Lần trước đã giáng lâm ba cái Thần triều, lần này lại giáng lâm đầy đủ bốn cái Thần triều, tổng cộng chính là bảy cái Thần triều.

Mỗi một cái Thần triều, thực lực đều có thể so với tông môn thiên đạo cấp, mà Huyền Tinh đại lục ngoại trừ Cửu Tiêu tông trước đó phản bội ra thì cũng chỉ còn dư lại bốn cái tông môn thiên đạo cấp, căn bản là không có biện pháp có thể đánh đồng.

Lại qua ba ngày, rốt cục cũng tới tiết Chính Dương, là một ngày lễ quan trọng của Huyền Tinh đại lục.

Tiết Chính Dương năm ngoái, Thiên Đạo cũng là hạ xuống một ít số mệnh dùng để ban thưởng, thế nhưng tiết Chính Dương lần này Thiên Đạo nhưng lại là giống như biến mất không thấy tăm hơi, căn bản giống như là chưa từng xuất hiện. Điều này lập tức làm cho các đại tông môn trước đó lòng vẫn còn mang hi vọng, đáy lòng dần dần lộ ra một tia tuyệt vọng.

Bọn họ biết, nếu như cứ tiếp tục như vậy, không quá vài tháng, tất cả các tông môn trên Huyền Tinh đại lục, đều sẽ bị Cửu Tiêu Ma giới tàn sát hầu như không còn một mống, đến thời điểm đó Huyền Tinh đại lục, liền sẽ thật sự lần nữa trở lại làm hạ giới của Cửu Tiêu Ma giới.

Bởi vì lịch sử thường thường đều là do người thắng viết lên, một khi Cửu Tiêu Ma giới thành công, như vậy bọn họ những tu sĩ cùng tông môn ra sức phản kháng này, cuối cùng vẫn chỉ được người đời sau gọi là phản tặc. Trả giá không nhất định sẽ có báo đáp, thế giới này thường thường đều là như vậy.

Tiết Chính Dương ngày hôm đó, bởi vì Thiên Đạo không có xuất hiện, tin tức Thiên Đạo tiêu tan vứt bỏ Huyền Tinh đại lục liền được lan truyền, phần lớn tu sĩ trong lòng đều chỉ còn dư lại nỗi tuyệt vọng, phảng phất giống như ngày tận thế giáng lâm.

Mà bên trong Thiên Linh tông hắc bào Diệp Thần, nhưng lại là trong lòng có một chút hi vọng mơ hồ.

Cho tới bạch bào Diệp Thần, trong lòng kỳ vọng lại càng lớn hơn, bởi vì ngày hôm nay nếu như thành công, nguyện vọng duy nhất hắn từ khi đi tới Huyền Tinh đại lục sẽ được thực hiện. Hắn phấn đấu cố gắng nhiều như vậy, mỗi một lần đều là trở về từ cõi chết, tất cả đều đáng giá.

Cô Yểm tìm tới bạch bào Diệp Thần, sai người ta mang theo Diệp Thần đi tới một cái không gian trong lòng đất, chính là cái không gian trong lòng đất kia nơi tràn ngập linh thạch cùng Thiên Tinh.