Đồ Tể, phong ấn trong cơ thể hắn bây giờ đã hoàn toàn mở ra, thực lực đã khôi phục đến Hư Cảnh, tàn sát nhiều binh lính hơn nữa cũng là dễ như ăn cháo.

Vẻn vẹn là thời gian nửa ngày, quân đội của Đại Dận đế triều cùng Đà Hồng đế triều, đã bị tàn sát mười vạn, binh lính còn lại cũng là quân tâm tan rã, triệt để xong đời.

Đồng thời trong lúc hai đại đế triều ngông cuồng tự đại bị diệt, liền lập tức chấn kinh tất cả mọi người.

Đại Dận đế triều cùng Đà Hồng đế triều liên thủ đối phó Khí Thiên tông, đây là tin tức cơ hồ đã truyền khắp toàn bộ Đông vực, bây giờ hai đại đế triều bị diệt, mỗi người đều đoán được là do Khí Thiên tông hạ thủ.

Trong lúc nhất thời, uy danh của Khí Thiên tông liền chấn động mạnh mẽ, toàn bộ Đông vực đều biết Khí Thiên tông cái tông môn này là cường hãn như thế nào.

Chạng vạng ngày thứ hai, Đồ Tể liền trở về, mang theo Nạp Hồn Hoàn, cùng với mười vạn âm hồn trong đó.

Hối Âm Đại Trận mở ra, lần nữa đem mười vạn âm hồn này hấp thu vào. Đến đây, toàn bộ bên trong Hối Âm Đại Trận đã nắm giữ đầy đủ mười hai vạn âm hồn, mỗi cái âm hồn đều là gầm thét, gào thét, tràn ngập oán khí.

Diệp Thần vẫn luôn quan sát cái Hối Âm Đại Trận này, nguyên bản hắn là không biết Hối Âm Đại Trận tàng ở nơi nào, thế nhưng theo mười vạn âm hồn truyền vào trong trận, liền để Hối Âm Đại Trận triệt để bạo phát.

Những âm hồn này gào thét cùng cuồng bạo, để Hối Âm Đại Trận không thể nào ẩn giấu được nữa mà bạo lộ ra.

"Thiên Đế, Hối Âm Đại Trận đã sắp xếp, chỉ cần đợi được ngày dương khí sung túc, để đại trận hấp thu đủ thái dương chi khí, liền có thể chuyển hóa thành Âm Dương Nghịch Loạn Đại Trận!" Bạch Mi đi tới trước mặt Cô Yểm, quay về phía Cô Yểm bẩm báo.

Có câu nói cô âm không dài, cái Hối Âm Đại Trận này, tự nhiên là không có cái công dụng gì trọng đại, chân chính có dùng chính là từ cái Hối Âm Đại Trận này chuyển hóa thành Âm Dương Nghịch Loạn Đại Trận. Bây giờ âm khí đã đầy đủ, thế nhưng vẫn còn thiếu dương khí!

Cô Yểm liếc mắt nhìn Hối Âm Đại Trận bàng bạc âm u, thản nhiên nói: "Tám ngày sau, vừa vặn là tiết chính dương của Huyền Tinh đại lục, là một ngày mà dương khí sung túc nhất, đến thời điểm đó liền có thể để đại trận hấp thu liệt nhật dương khí, chuyển hóa thành Âm Dương Nghịch Loạn Đại Trận."