Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 376: Ngươi biết chưa?​

Nếu như Diệp Thần nhớ không lầm, cái Dương Hướng Đông thống lĩnh này, chính là thủ hạ trực hệ của Hạng Dương tướng quân.

Trong quân doanh, quan quân đẳng cấp chia làm sĩ trường, thống lĩnh, tướng quân cùng Đại tướng quân, còn nguyên soái bên trên, đã không phải là người bình thường có thể tiếp xúc được rồi.

Diệp Thần trên mặt mang theo vẻ lãnh đạm, nhìn Dương Hướng Đông nói: "Lính mới Diệp Thần, trở về đưa tin!"

Vị trí hiện tại trong lều vải của Dương Hướng Đông, cũng chỉ có Diệp Thần cùng Dương Hướng Đông hai người, liền ngay cả Thiên Lôi đều bị dặn dò đứng ở bên ngoài lều.

Dương Hướng Đông nhìn Diệp Thần, nói: "Ta lấy được tin tức, là Hạng tướng quân cùng các ngươi toàn quân bị diệt, tại sao ngươi lại còn sống sót?"

Diệp Thần một mặt phức tạp nói rằng: "Ta số may mắn, nhân cơ hội chạy về được, những người còn lại, bao quát cả Hạng tướng quân, xác thực đều là gặp nạn rồi!"

Dương Hướng Đông trên mặt xuất hiện một vệt sát khí, hỏi: "Hạng tướng quân, là ai động thủ sát hại hắn?"

Diệp Thần đáp lại nói: "Là Cô Vân tướng quân Hắc Tâm thành!"

Nghe được câu trả lời của Diệp Thần, Dương Hướng Đông thật lâu không nói, trên mặt lộ ra dữ tợn cùng sự thù hận sâu sắc.

"Cô Vân, quả nhiên là ngươi, ta Dương Hướng Đông kiếp này thề cùng ngươi không đội trời chung. Không giết được ngươi ta thề không làm người!" Trước đây Dương Hướng Đông nhận được tin tức, chính là báo Hạng Dương tướng quân là bị Cô Vân giết.