Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 371: Nguy cơ của Huyền Tinh đại lục

Huyền Tinh đại lục, Tử Vân cương vực, Nguyệt Thai thành, Thiên Linh tông.

"Tông chủ, Đà Hồng đế triều đã cùng Đại Dận đế triều liên thủ, cùng nhau tiến công Tử Vân cương vực của chúng ta, đại không ổn rồi!" Thiên Tâm các, nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa một mặt nghiêm nghị quay về phía Diệp Thần bẩm báo.

Lúc trước Thiên Đạo đột nhiên rũ xuống một cái kết giới đặc thù, bảo vệ an toàn cho Thiên Linh tông, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng tông chủ Thiên Linh tông Diệp Thần đã đi tới Cửu Tiêu Ma giới, vì lẽ đó Thiên Đạo mới sẽ che chở Thiên Linh tông.

Không chỉ là người khác nghĩ như thế, mà Thiên Linh tông các đệ tử cùng trưởng lão, cũng cho là như thế. Thế nhưng đột nhiên có một ngày bạch bào Diệp Thần từ bên trong bế quan đi ra, tất cả liền khiến cho mọi người há hốc mồm.

Tông chủ căn bản không có đi tới Cửu Tiêu Ma giới, thế nhưng Thiên Đạo nhưng lại che chở Thiên Linh tông bọn họ, chuyện này quả thật chính là tin tức vô cùng tốt.

Ngoại trừ Diệp Thần chính mình ra, căn bản là không có ai biết Diệp Thần có hai cỗ thân thể, một cái hắc bào một cái bạch bào. Khi hắc bào Diệp Thần rời khỏi Huyền Tinh đại lục, cũng không có bất kỳ người nào biết, cho nên thời điểm khi bạch bào Diệp Thần xuất hiện ở Thiên Linh tông, mọi người tuy rằng giật mình, thế nhưng lại rất dễ dàng liền tiếp nhận sự thật này.

Tông chủ bọn họ bởi vì rời khỏi Huyền Tinh đại lục đi tới Cửu Tiêu Ma giới, thế nhưng chuyện này cũng chỉ là bọn hắn chính mình cho rằng mà thôi, tông chủ căn bản cũng không có thừa nhận qua.

Đồng thời tông chủ không có rời đi, Thiên Đạo lại còn hạ xuống che chở, đây đối với Thiên Linh tông quả thật là sự tình bách lợi mà không một hại.

Bên trong Thiên Tâm các, Diệp Thần ngồi ở phía trên cao, bình tĩnh nhìn mọi người, nói: "Đà Hồng đế triều cùng Đại Dận đế triều liên thủ, xâm lấn Tử Vân cương vực chúng ta, xác thực là một cái đại nạn. Bất quá Thiên Linh tông chúng ta có Thiên Đạo che chở, cũng không cần phải lo lắng cái gì."