Đối mặt với chuôi Đạo khí trường đao trên trên đỉnh núi, Diệp Thần lần này không có bị động phòng ngự nữa, mà là trực tiếp ra tay.

Cực Quang Thức cùng Bôn Lôi Thức chém ra, hai đao này trong lúc đó tốc độ nhanh đến kinh người, nhìn qua quả thực giống như là hai đao cùng chém tới.

Bôn Lôi Thức mãnh liệt bá đạo, Cực Quang Thức kinh thế hãi tục, hai đao này gần như là đồng thời chém ra, lại mang đến cho người ta một loại uy áp kinh khủng khiến người nghe kinh hãi.

Diệp Thần trên mặt lộ một tia hiểu ra, hắn mơ hồ có chút rõ ràng, chỉ có đem hai chiêu này dung hợp thành một thức, thì Quy Nhất đao pháp của hắn mới có thể lần nữa đột phá. Còn Khai thiên thức, vốn là đao pháp mạnh nhất kết hợp một đời sở học của hắn, tạm thời không cách nào tịnh tiến được.

"Ầm ầm ầm ~~~" Một đao này của Diệp Thần chém ra, quả thực giống như là cực quang cùng sấm sét đồng thời nổ tung vậy, kinh người đến cực điểm.

Chuôi Đạo khí trường đao này, cũng đồng thời quay về phía Diệp Thần chém ra một đao.

Một đao này, để con ngươi Diệp Thần lập tức co rút, bởi vì uy thế một đao này toát ra, làm Diệp Thần cảm giác một tia khí tức nguy hiểm sởn cả tóc gáy.

Một đao này rõ ràng là không người điều khiển, thế nhưng trong nó lại đồng thời bao hàm đao ý, đao thế, thậm chí còn có sức mạnh đao hồn lẫn vào trong đó.

Diệp Thần liên tục chém ra hai đao, đồng thời còn là hai đao bên trong Quy Nhất Đao Pháp thuộc về đao pháp Thiên cấp, vậy mà vẫn bị một đao này bức cho lùi lại, linh khí trường đao cũng là trong tay hắn văng ra.

"Thật mạnh!" Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, bởi vì hắn khi đối diện với một đao này, mặc dù là trong hư không chém ra, không có ai điều khiển, thế nhưng hắn lại mơ hồ cảm nhận được một loại đao cảnh, mịt mờ đến cực điểm.

Diệp Thần cũng không có sử dụng ma vực, cũng không có sử dụng đao hồn. Thậm chí phần lớn lá bài tẩy cũng không có sử ra, duy nhất sử dụng chỉ là Thiên cấp đao pháp mà thôi.

Diệp Thần bây giờ, mặc dù là Hóa Thần hậu kỳ, thế nhưng hắn tu luyện Nhập Ngục Hóa Ma Kinh, cái nào sợ cái nào cũng không cần giải thích nữa, đơn thuần là sức mạnh tu vi cũng có thể so bất kỳ Hóa Thần đỉnh phong nào mạnh hơn. Vì lẽ đó hắn vừa ra tay, liền tương đương với một tên tu sĩ Hóa Thần đỉnh phong sử dụng Thiên cấp võ kỹ công kích.