Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 343: Một toà cuối cùng

Còn có hai tòa đao sơn cuối cùng, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ nghiêm nghị, cho dù là ba tên Nguyên Thần cảnh kia cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, tòa đao sơn thứ tám này, đã có thể uy hiếp được bọn họ, chớ nói chi là một tòa cuối.

Diệp Thần trên mặt cũng lộ ra nghiêm nghị, hắn tuy rằng tự tin, thế nhưng sẽ không tự phụ, càng thêm sẽ không tự đại. Hắn xác thực là kỳ ngộ rất nhiều, thậm chí có thể cùng tu sĩ Nguyên Thần cảnh chống lại, thế nhưng những điều này cũng không đại biểu cho hắn so với tu sĩ Nguyên Thần cảnh cường đại hơn.

Nguyên Thần cảnh giới cũng đã nghiêm nghị, thì hắn lại có lý do gì để không thận trọng đối xử?

Tòa đao sơn thứ tám, vừa mới đi lên thì ngay lập tức liền có người bị đao khí khảm thương, trên người có dòng máu tràn ra xối xả.

Diệp Thần trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, những đao khí quay về phía hắn giết đến, đều là bị hắn dễ dàng đánh tan đi. Coi như không có đánh tan, chí ít cũng sẽ đem những đao khí này bức lui.

Càng đi lên núi, sắc mặt Diệp Thần càng thêm kỳ dị, bởi vì hắn cảm giác được những đạo đao khí này, cũng không phải là đao khí phổ thông, mà thật giống như là một thức võ kỹ.

Diệp Thần từng ở trong không gian truyền thừa của Đao Hoàng, khổ luyện đao pháp ròng rã trăm năm, càng là tự mình nghĩ ra một bộ đao pháp Thiên cấp, vì vậy kinh nghiệm của hắn đối với đao pháp, là vô cùng nhạy bén.

Đao pháp liền là đao pháp đi, Diệp Thần cũng không hề để ý tới, bởi vì hắn không cảm giác được bên trong không gian cái đao tháp này, có thể ẩn chứa một bộ đao pháp mạnh mẽ gì. Nếu như thật sự có đao pháp đặc biệt cường đại kinh nhân gì, thì cái Đao Tháp này cũng sẽ không tùy ý đặt ở bên trong trại lính như thế, cho người ta khảo hạch sử dụng.

"Bất quá có thể đem đao pháp hòa vào trong trận pháp, cũng coi như là khó gặp đi." Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn biết đao sơn này kỳ thực cũng không có triệt để phát huy ra uy lực của nó, hẳn là đem công kích khống chế ở mức Nguyên Thần tiền kỳ có thể tiếp thu được.