Ở ngoài Đao Tháp, rất nhiều người đều đang ngóng trông lấy, chờ đợi kết quả cuối cùng.

Khảo hạch lên núi đao này cùng Sinh Tử Kiều không giống nhau, Sinh Tử Kiều là bất luận người nào cũng có thể thấy được từng trình tự, mà cái lên núi đao này lại là ở bên trong không gian đặc thù của Đao Tháp tiến hành, vì lẽ đó không ai có thể thấy được trình tự, chỉ có thể chờ đợi kết quả.

Cho dù là người chủ trì buổi khảo hạch Hạng Dương tướng quân, thậm chí là Hoàng Phủ đại tướng quân cùng Hồng Xa Đại tướng quân, đều không thể nhìn thấy được kết quả của cuộc so tài này.

Trong Đao Tháp, mọi người đã bắt đầu leo lên tòa đao sơn thứ ba. Trước tên binh sĩ Hóa Thần đỉnh phong bị thương kia, đã ở bên trong tòa đao sơn thứ ba chịu đến thương thế càng thêm nghiêm trọng.

Ngoài ra, còn có ba người cũng bị thương nhẹ, tuy rằng đều là chút vết thương nhẹ, không đáng để lo, thế nhưng cũng chứng minh được thực lực của bọn họ ở trong mọi người tương đối kém. Kết quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ khẳng định là không cách nào thông qua được khảo hạch lên núi đao này.

Từ bên trên tòa đao sơn thứ ba xuống tới, cái Hà Vũ kia đã không có lại mở miệng trào phúng cùng khiêu khích Diệp Thần nữa, bởi vì hắn cảm giác được thực lực Diệp Thần cũng không tệ lắm, cũng là cảm giác được mình luôn đối với một tân nhân trào phúng rất vô vị.

Cho tới Diệp Thần, thì lại như trước là bình thản thông qua tòa đao sơn thứ ba, nửa điểm tổn thương đều không có.

Trên tòa đao sơn thứ tư, đao khí yếu nhất, cũng đã tiếp cận công kích của cảnh giới Hóa Thần, còn đao khí trên đỉnh ngọn núi, càng là bằng công kích của Hóa Thần đỉnh phong.

Tên binh sĩ sớm nhất bị thương kia, rốt cục liền ở trên tòa đao sơn thứ tư trên dừng lại, bị công kích đến hôn mê đi. Cũng còn tốt bên người có người kéo hắn một cái, liền kéo hắn xuống núi, nếu không thì hắn khả năng hắn sẽ chết ở bên trên tòa đao sơn thứ tư này.

Mà tên binh sĩ bị hôn mê vừa rơi xuống tòa đao sơn thứ tư, cả người liền biến mất, xuất hiện ở ngoài Đao Tháp.