Người sĩ quan kia tuy rằng trong ánh mắt xuất hiện một tia xem thường, thế nhưng ngữ khí chí ít vẫn tính ôn hòa.

Nhưng mà những binh sĩ xung quanh, ngữ khí sẽ không có khách khí như vậy.

"Lại là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, muốn gia nhập Vạn Mâu quân đoàn, thực sự là không biết tự lượng sức mình!"

"Tân binh mới tới, liền muốn gia nhập Vạn Mâu quân đoàn, ngươi cho rằng ngươi là hoàng thân hay vẫn là quốc thích?"

"Ha ha, trước đây lần nào trưng binh đều không phải là như vậy, người người đều coi chính mình là long phượng trong loài người, nghĩ vừa vào quân doanh liền muốn gia nhập Vạn Mâu quân đoàn!"

......

...

Những binh sĩ này nói cũng không phải là vô cùng khó nghe, thế nhưng ý trào phúng trong đó lại là hết sức rõ ràng, chính là đang cười nhạo Diệp Thần không biết tự lượng sức mình.

Diệp Thần sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, đối với những thanh âm này, hắn kỳ thực là dự liệu được một điểm.

Bởi vì trước đó hắn cũng đã hiểu rõ qua tam đại quân đoàn, người bình thường sau khi tòng quân, đều là trở thành lính trong Bách Chiến quân đoàn, số rất ít binh lính ưu tú, mới có thể gia nhập vào Thiên Kỵ quân đoàn.

Mà người bên trong Bách Chiến quân đoàn cùng Thiên Kỵ quân đoàn biểu hiện ưu dị, thì sẽ có thể được chọn lựa gia nhập Vạn Mâu quân đoàn.

Cho tới vừa tiến vào quân doanh liền gia nhập Vạn Mâu quân đoàn, trong một trăm người đều rất khó xuất hiện một cái, thậm chí là một ngàn người bên trong đều không có một.

Đương nhiên, những điều này nói tiền đề đều là không có bước vào Nguyên Thần cảnh. Nếu như là Nguyên Thần cảnh giới mà nói, muốn muốn gia nhập Vạn Mâu quân đoàn vẫn là tương đối dễ dàng.