Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 333: Tam đại quân đoàn

Nếu như đã quyết định gia nhập Đế triều, Diệp Thần cũng không cần do dự nữa, mà bắt đầu tìm hiểu tin tức của các Đế triều xung quanh.

Toàn bộ Tây Ngưu châu rộng lớn vô ngần, liền chiếu theo tốc độ của Diệp Thần tới mà nói, cho dù là không ngừng nghỉ chạy đi, thì muốn đi ngang qua toàn bộ Tây Ngưu châu chí ít cũng cần mấy năm!

Vì lẽ đó Diệp Thần cũng chỉ có thể điều tra các Đế triều ở xung quanh, mà trải qua nhiều mặt tìm hiểu, Diệp Thần đã hiểu rõ vị trí hiện tại của chính mình.

Căn cứ vào tin tức Diệp Thần nắm được, toàn bộ Tây Ngưu châu, được chia thành tám cái địa giới, bên trong mỗi cái địa giới đều có một cái Thiên triều, ngoài ra còn có rất nhiều Đế triều cùng Hoàng triều lẫn trong đó.

Vị trí địa giới của Diệp Thần bây giờ, được gọi là Phong Quyển địa giới, bên trong Phong Quyển địa giới này có một cái Thiên triều, gọi là Hồng Vân Thiên triều.

Cho tới Đế triều, bên trong Phong Quyển địa giới tổng cộng có tám cái, hai cái Đế triều cách Diệp Thần gần nhất, một cái tên là Khai Dương Đế triều, một cái còn lại tên là Phệ Linh đế triều.

Theo khoảng cách mà nói, Diệp Thần nhất định sẽ lựa chọn một trong hai cái Đế triều này, bởi vì lãng phí nhiều thời gian để lựa chọn Đế triều khác, rõ ràng là không đáng.

Cuối cùng, Diệp Thần lựa chọn Khai Dương đế triều, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn không thích Phệ Linh cái danh tự này. Thiên Linh tông bên trong tên có một chữ Linh, ngươi tới một cái Phệ Linh, này còn có gì tốt để nói?

Sau đó Diệp Thần tiêu tốn thời gian một tháng, liền đến Khai Dương Đế triều.

Khai Dương Đế triều, cương vực cũng là rộng lớn cực kỳ, tổng cộng nắm giữ hơn tám mươi tòa thành trì, bởi vậy liền có thể thấy được Khai Dương đế triều là hung hăng bực nào.

Nhớ lại lúc đầu, mỗi một cái thành trì xung quanh Nguyệt Thai thành, đều có một cái tông môn chiếm cứ. Cho nên nói cách khác, một cái thành trì đại biểu cho một tông môn. Mà cái Khai Dương đế triều này, chỉ một cái quốc gia liền chiếm cứ hơn tám mươi tòa thành trì, thực sự là để Diệp Thần có chút líu lưỡi.

"Cửu Tiêu Ma giới này không chỉ có linh khí so với Huyền Tinh đại lục nồng nặc hơn, mà địa giới càng là so Huyền Tinh đại lục lớn gấp mấy lần, thật không biết bọn họ vì sao lại phải tấn công Huyền Tinh đại lục." Ở trong suy nghĩ của Diệp Thần, Cửu Tiêu Ma giới bất kể là điểm nào đều so với Huyền Tinh đại lục mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy hắn thật không hiểu nổi Cửu Tiêu Ma giới tại sao lại phải hưng sư động chúng đi đối phó Huyền Tinh đại lục.