Hồng Liên cương vực, Thanh Hà thành.

Đây là vị trí Đà Hồng Đế Triều đóng quân, toàn bộ xung quanh Thanh Hà thành đã không còn một cái tông môn nào của Huyền Tinh đại lục, thậm chí là toàn bộ Hồng Liên cương vực cũng đều không còn mấy cái.

Cái Đà Hồng Đế Triều này, đã phát điên tiêu diệt hầu như toàn bộ hết thảy tông môn của Hồng Liên cương vực, cho nên mới sẽ đem nanh vuốt ra đến Thái Mâu cương vực.

Đây chính là sự mạnh mẽ của Đế Triều, ở Huyền Tinh đại lục hoành hành, tông môn dưới Hoàng đạo cấp căn bản là không có cách nào chống lại. Liền ngay cả tông môn Hoàng đạo cấp, cũng hầu như không thể nào ngăn cản được bước chân của những đế triều này.

Thật giống như Đại Dận Đế Triều, cũng là một mình tiêu diệt một cái tông môn Hoàng đạo cấp Nhất Tuyến tông, nếu như bọn hắn không phải gặp phải Khí Thiên tông tên biến thái này, thì bọn họ chắc chắn là không ai có thể ngăn cản.

Bạch bào Diệp Thần cùng hắc bào Diệp Thần đồng hành, mang theo Bạch Vô Thường đi tới Thanh Hà thành.

Thanh Hà thành, bây giờ đã triệt để bị Đà Hồng Đế Triều cải tạo, vì lẽ đó bọn họ phải vô cùng cẩn thận.

"Bạch Vô Thường, căn cứ theo tin tức ta dò xét, tên quốc sư của Đà Hồng Đế Triều này tuy rằng thân phận cao quý, thế nhưng quý giá là bởi vì hắn có thân phận luyện đan sư, còn tu vi của bản thân hắn cũng không mạnh, chỉ là Nguyên Thần cảnh mà thôi!" Thanh Hà thành trong một gian phòng khách sạn, Diệp Thần quay về phía Bạch Vô Thường nói.

Ở Cửu Tiêu Ma giới tuy rằng có tồn tại luyện đan sư, nhưng cũng là vô cùng ít ỏi, phóng tầm mắt khắp toàn bộ thiên hạ đều là tồn tại hiếm như lá mùa thu, lấy sự cao quý của nghề nghiệp luyện đan sư, mà lại xem thường đi gia nhập vào một cái Đế triều!

Đà Hồng Đế Triều cũng là lấy ra cái địa vị quốc sư này, mới có thể thành công hấp dẫn Triệu Vân Cát gia nhập Đà Hồng Đế Triều.

"Triệu Vân Cát này tuy rằng bản thân thực lực không mạnh, thế nhưng bên cạnh hắn luôn có ba cái hộ vệ Linh cảnh giới đi theo, đây là Đà Hồng Đế Triều đối với thân phận luyện đan sư hắn bảo vệ! Vì vậy muốn có được Linh hỏa trên người hắn, nhất định phải tiêu diệt ba tên hộ vệ kia."