Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 315: Một trận chiến không thể tránh khỏi

Thân là Thái tử ưu tú nhất Đại Dận Đế Triều, Minh Long Thái tử đãi ngộ có thể so với Không Di Thái tử cùng Khuyết Tịch Thái tử càng đặc thù hơn, một cái trong đó chính là được một cái Hóa Linh cảnh sau lưng hắn trong bóng tối bảo vệ.

Tu sĩ Hóa linh cảnh, ở Đại Dận Đế Triều địa vị như thế nào?

Chính là tồn tại chỉ đứng sau năm Đại tướng quân Nguyên Linh cảnh, ở bên trong Đại Dận Đế Triều đều là thuộc về hàng phó tướng.

"Lệ Húc, ngươi dẫn dắt Tuyết Y Vệ, cùng ta giết tới Thiên Linh tông. Hôm nay không diệt Thiên Linh tông, ta thật không cam lòng!" Minh Long Thái tử thản nhiên nói.

Lệ Húc, chính là tên của vị hộ vệ Hóa Linh trung kỳ kia.

"Tuân lệnh!" Lệ Húc gật đầu nói, đối với mệnh lệnh của Minh Long Thái tử hắn không có nửa phần dị nghị.

Gần một ngàn đại quân đã toàn bộ giải tán, hóa thành hai mươi chi đội ngũ đi tới Cổ Khê cương vực. Minh Long Thái tử suy nghĩ không có sai, nếu như Khí Thiên tông truy cùng diệt tận, bọn họ chi quân đội một ngàn người này, xác thực là thập tử vô sinh.

Ngàn Tịch sơn mạch, Minh Long Thái tử cùng đám thuộc hạ đã tới.

Cái Hóa Linh trung kỳ kia Lệ Húc nhẹ giọng nói rằng: "Thái tử điện hạ, chung quanh đây có một bộ trận pháp, hẳn là đại trận hộ sơn của Thiên Linh tông!"

Minh Long Thái tử trên mặt lộ ra một tia châm chọc, nói: "Trình độ trận pháp rác rưởi như thế này, cũng muốn ngăn trở bản Thái tử sao, thực sự là chuyện cười!"

Như đại trận hộ sơn hôm nay của Thiên Linh tông, tuy rằng đã được tăng thêm Thục sơn Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận, thế nhưng bởi Lý Tiêu Dao tu vi không đủ, cho nên bộ trận pháp này nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản tu sĩ Nguyên Thần cảnh, mà không cách nào có thể ngăn cản tu sĩ Thông Linh cảnh xuất nhập, chớ nói chi là trong đám người còn có một Hóa Linh cảnh!

Thiên Linh tông, Thiên Tâm các.

"Tông chủ, có người xông vào đại trận hộ sơn của Thiên Linh tông chúng ta!" Lý Kiến Hoa trước tiên lại đây bẩm báo.