Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 312: Cần tạo người

"Tông chủ, chúng ta nên... làm sao bây giờ?" Lý Kiến Hoa một mặt cay đắng, trong giọng nói còn mang theo một tia tuyệt vọng.

Một tên Thông Linh cảnh giới, đã đủ để Thiên Linh tông lấy ra hết lá bài tẩy mới có thể đối phó được. Mà bây giờ một lần liền nhô ra sáu tên Thông Linh cảnh, ngoài ra còn có một trăm tên Nguyên Thần cảnh chầu chực, chuyện này quả thật là tuyệt cảnh, thập tử vô sinh, không có cơ hội trở mình.

Những đệ tử rời đi kia không tin Thiên Linh tông có thể chống lại Đại Dận Đế Triều, trên thực tế những đệ tử lưu lại cùng trưởng lão cũng là không tin, bởi vì chuyện này căn bản là tử cục.

"Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn!" Diệp Thần thản nhiên nói.

Còn có thể làm sao? Thiên Linh tông luôn luôn độc hành, cũng không có cùng những tông môn khác kết minh, trên thực tế tông môn coi như có quan hệ thật không tệ, ai lại dám đứng ra đối nghịch cùng Đại Dận Đế Triều?

Toàn bộ Huyền Tinh đại lục lúc này đều rơi vào trong tình trạng chiến hỏa liên miên, bây giờ tông môn Hoàng đạo cấp khoảng cách gần Tử Vân cương vực nhất Nhất Tuyến tông đã bị diệt, coi như những tông môn Hoàng đạo cấp xa hơn cũng tương tự phải đối mặt với chiến loạn, đương nhiên sẽ không quan tâm tới các tông môn khác.

Nói tóm lại, Huyền Tinh đại lục bây giờ tất cả tông môn đều là tràn ngập nguy cơ, chỉ có thể hi vọng vào chính mình, ai cũng không trông cậy nổi ai.

"Mấy ngày kế tiếp, các ngươi liền chuyên tâm tu luyện, nghênh tiếp đại chiến sắp đến, còn lại không cần phân tâm nhiều lòng!"

"Lý Tiêu Dao, ngươi dẫn dắt ba mươi sáu tên đệ tử Kiếm Các, ở bên trong đại trận hộ sơn bày xuống Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận. Cho dù có phải cạn kiệt tất cả năng lực cùng tài nguyên, cũng tuyệt đối phải khiến cho Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận bùng nổ ra uy lực chân chính của nó."

Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận, chính là một trong những kiếm trận mạnh nhất của Thục Sơn Kiếm Phái, có uy lực giết thần diệt tiên, bộ kiếm trận này đã từng phong ấn qua Ma Tôn bên trong thế giới kiếm tiên đủ để thấy uy lực của nó là như thế nào.