Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 310: Lần này, không trốn!

Ngày thứ hai, Diệp Thần liền ban cho chư vị trưởng lão Thiên Linh tông mỗi người một viên linh thạch cực phẩm, để bọn họ đem đi tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới. Bạch Vô Thường, Lý Tiêu Dao, Bộ Kinh Vân, Nhiếp phong bọn người được linh thạch cực phẩm, đối với bọn hắn mà nói, được linh thạch cực phẩm tốc độ tu luyện sẽ càng thêm tiến triển cực nhanh.

Trên thực tế Diệp Thần còn muốn cho mọi người ở Thái Mâu cương vực mỗi người một ít linh thạch, đặc biệt là những nhân vật Diệp Thần bí mật sáng tạo ra Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại kia, bọn họ đều đang ở trong bóng tối tiềm tu, cần nhất là linh thạch. Tru Tinh Kiếm pháp, Trảm Long kiếm quyết cùng một chút võ kỹ cao thâm, cũng thích hợp hơn truyền cho bọn họ những kiếm đạo tông sư này. Vì lẽ đó ở Thái Mâu cương vực, bạch bào Diệp Thần liền đem những vũ kỹ này sao ghi lại, truyền cho bọn người Trương Tam Phong.

"Nhiếp Phong, tốc độ của ngươi là nhanh nhất, ngươi đem cái giới chỉ này đưa cho Thiên Linh tông ở Thái Mâu cương vực."

Diệp Thần quay về phía Nhiếp Phong phân phó nói. Bên trong giới chỉ này tổng cộng có trăm viên linh thạch cực phẩm, hắc bào Diệp Thần tổng cộng được khoảng chừng sáu trăm viên linh thạch cực phẩm, vì lẽ đó trước hắn là muốn phân ra ba trăm viên linh thạch cực phẩm cho bạch bào Diệp Thần sử dụng. Mhưng mà hắn lại lo lắng Nhiếp Phong ở trên đường xảy ra bất trắc, vì lẽ đó chỉ lấy ra một trăm viên, ngược lại là bạch bào Diệp Thần nhất thời cũng dùng không xong một trăm viên linh thạch cực phẩm này.

Đón lấy ba ngày tiếp theo, Diệp Thần đều chuyên tâm tu luyện, trước đó hắn nhiều nhất cũng chính là dùng linh thạch thượng phẩm tu luyện, bây giờ dùng linh thạch cực phẩm tu luyện, hiệu quả lập tức tăng lên rõ ràng, tu vi nhất thời liền tiến bộ không ít. Cứ chiếu theo tốc độ này tới mà nói, không qua bao lâu nữa hẳn là có thể đạt đến mức độ Hóa Thần tiền kỳ đỉnh cao. Một khi đạt đến Hóa Thần tiền kỳ đỉnh cao, hơn nữa từ trên người Không Di Thái tử nơi đó lấy được một loại đan dược tên là Cố Thần đan. Hắn nhất định là có thể đột phá đến cảnh giới Hóa Thần trung kỳ.

Cùng lúc đó, Đại Dận Đế Triều đang cùng Nhất Tuyến tông chiến đấu, cũng đã đạt đến mức độ gay cấn tột độ, song phương đều là tử thương vô số, nhưng rõ ràng Nhất Tuyến tông càng là hơi yếu hơn một chút hơn. Bởi vì những binh sĩ của Đại Dận Đế Triều, đều là chiến sĩ từ trong giết chóc đi ra, bên trong cùng cảnh giới hầu như đều là dễ dàng áp chế tu sĩ của Nhất Tuyến tông.