Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 309: Trảm Long Kiếm Quyết, thật nhiều thiên tinh

Phệ Hồn Châu, đó là một loại vũ khí tà ác ác độc nhất thế gian, loại vũ khí này không có đẳng cấp phân chia, Phệ Hồn Châu yếu khả năng chỉ có thể giết tu sĩ Thông Thần cảnh, thế nhưng Phệ Hồn Châu một khi mạnh mẽ thậm chí là có thể giết chết tu sĩ Hư cảnh!

Trong tình huống bình thường, một viên Phệ Hồn Châu chỉ cần nuốt chửng trăm hồn phách của tu sĩ cùng cảnh giới, liền có thể giết chết đi một cái tu sĩ cao cấp hơn.

Nói cách khác, Phệ Hồn Châu nuốt chửng một trăm hồn phách của tu sĩ Hóa Thần trung kỳ, liền có thể giết chết một tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ. Cắn nuốt một trăm tu sĩ Hóa Thần đỉnh phong, liền có thể giết chết một cái tu sĩ Nguyên Thần tiền kỳ.

Nghe qua cảm thấy cũng không có hiệu quả gì quá to lớn, phương thức sử dụng cũng rất phiền phức, thế nhưng trên thực tế đây là một bảo vật cực kỳ nghịch thiên. Một cái Nguyên Thần đỉnh phong, không thể nào là đối thủ của Thông Linh cảnh, chỉ cần hắn giết một trăm tu sĩ cùng cảnh giới, hắn liền có thể giết chết Thông Linh cảnh! Thậm chí tu sĩ Nguyên Linh đỉnh phong, cũng có thể sử dụng cái biện pháp này giết chết một cái Hư Cảnh tiền kỳ.

Quan trọng nhất chính là hiệu quả của Phệ Hồn Châu có thể chồng chất, nuốt chửng một trăm hồn phách của tu sĩ Thông Linh tiền kỳ, liền tương đương với nuốt chửng một cái hồn phách của tu sĩ Thông Linh trung kỳ. Nói cách khác, Phệ Hồn Châu một khi nuốt chửng mười ngàn cái hồn phách của tu sĩ Thông Linh tiền kỳ, liền có thể trực tiếp giết chết một tu sĩ Thông Linh hậu kỳ.

"Đồ chơi này quá mức ác độc, nhất định là phải tạo vô số sát nghiệt, mới có thể có được uy lực kinh người bực này!"

Diệp Thần cẩn thận quan sát một chút Phệ Hồn Châu. Phệ Hồn Châu này, uy lực khoảng chừng đã tương đương với nuốt chửng hồn phách của năm mươi tu sĩ Thông Linh tiền kỳ.