Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 308: Cực phẩm linh thạch, Phệ Hồn Châu

Ngay sau khi Diệp Thần đem Huyết Hộ Vệ cùng Không Di Thái tử chém giết, trên hư không đột nhiên có một luồng số mệnh bàng bạc giáng lâm, rơi vào trong biển mây số mệnh của Thiên Linh tông.

Đây là Thiên Đạo đối với Thiên Linh tông ban thưởng, trước đây Thiên Đạo đã từng nói, phàm là bất cứ ai có thể giết chết được tu sĩ từ Cửu Tiêu Ma giới, liền có thể chiếm được số mệnh khen thưởng.

Cùng lúc đó, bên trong biển mây số mệnh phân ra một chút số mệnh, tràn vào bên trong cơ thể Diệp Thần, nếu là Diệp Thần lựa chọn hấp thu những số mệnh này, tuy rằng không thể để hắn đột phá đến Hóa Thần trung kỳ, thế nhưng chí ít cũng có thể làm cho hắn đạt đến mức độ Hóa Thần tiền kỳ đỉnh phong.

Bất quá Diệp Thần không có lựa chọn hấp thu những số mệnh này, mà là giống như bạch bào tắng Diệp Thần, đem những số mệnh này phong vân ở trong cơ thể, giữ lại biến thành năng lượng sau này sử dụng.

Diệp Thần tin tưởng trực giác của chính mình, những số mệnh này tuy rằng có thể tăng cường tu vi của bản thân, thế nhưng ngày sau khẳng định sẽ có chuyện, vì lẽ đó Diệp Thần vẫn luôn là chính mình tu luyện, không có dựa vào số mệnh.

Bất quá Thiên Đạo ban tặng số mệnh, vẫn là để Thiên Linh tông trực tiếp đạt đến mức độ trung phẩm tông môn, đồng thời là tiếp cận mức độ trung phẩm tông môn đỉnh phong.

Giết một cái Nguyên Thần hậu kỳ cùng một cái Thông Linh cảnh, thiên đạo cũng không có keo kiệt, hạ xuống số mệnh vô cùng khả quan.

"Nếu như lại giết hai cái Thông Linh cảnh mà nói, vậy liền có thể để cho Thiên Linh tông nơi đầy cùng Thiên Linh tông ở Thái Mâu cương vực cấp bậc bằng nhau, đạt đến cấp độ thượng phẩm tông môn." Diệp Thần tự lẩm bẩm, bất quá hắn cũng biết đây là việc không thể, bởi vì giết một cái tu sĩ Thông Linh cảnh giới thực sự là quá khó.

Trừ phi là gặp phải loại tu sĩ lạc đàn kia, đồng thời tu vi không có vượt quá Thông Linh tiền kỳ, đồng thời là phải bọn hắn hợp lực mới có hi vọng chém giết.

Bạch Vô Thường sức lực của một người, chỉ có thể ngắn ngủi đem Nguyên Thần của tu sĩ Thông Linh cảnh đẩy ra ngoài, làm cho đối phương sức chiến đấu giảm đi rất nhiều, vào lúc liền cần phải là Diệp Thần và những người khác quay về phía Nguyên Thần công kích.