Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 299: Chiến khởi

Thái Mâu cương vực, Thiên Linh tông.

Bạch bào Diệp Thần từ trong bế quan đi ra, khuôn mặt lộ ra một chút ngưng trọng.

Về dị biến của Huyền Tinh đại lục, Dương Tam Tư đã cùng hắn giải thích rõ. Cái môn hộ trên trời cao kia, vừa hóa thành năm cái, hơn nữa trong từng môn hộ đều hiện ra vô số tu sĩ, thật sự là nghe rợn cả người.

Nhất là những tu sĩ này cùng tông môn bản thổ trên Huyền Tinh trên đại lục là địch, đây càng là một tin tức không tốt, mười phần tin dữ.

"Cửu Tiêu Tông, Cửu Tiêu Thiên Đình?" Bạch bào Diệp Thần khuôn mặt lộ ra ngưng trọng, theo thiên đạo trong giọng nói truyền ra, hắn đã hiểu được lần chiến đấu này, là kinh khủng cở nào!

"Căn cứ vào lời nói của Cửu Tiêu Tông hồi ứng với Thiên Đạo mà suy luận, chuyện này rất có thể là sự thật, bất quá loại lịch sử bụi bậm này hẳn là đã không còn tất yếu đi nghiên cứu kỹ nữa đi, quan trọng nhất là hiện tại!"

"Mặc kệ cái Cửu Tiêu Tông này cường thịnh như thế nào, nó cũng không cách nào cùng tông môn của cả Huyền Tinh đại lục chống lại đi?"

Mặt khác, Thiên Đạo cũng đã mệnh lệnh tứ đại tông môn thiên đạo cấp tiêu diệt Cửu Tiêu Tông, cho dù tu sĩ từ trong các đạo môn đi ra cường thịnh hơn nữa, lại làm sao có thể rung chuyển được tứ đại tông môn thiên đạo cấp?

Quan trọng nhất là, theo lời nói của Cửu Tiêu Tông đến xem, cái gọi là Thiên Đạo tựa hồ cũng chỉ là một loại nô bộc. Như vậy tồn tại sau lưng Thiên Đạo, là ai, mạnh bao nhiêu?

Những chuyện này liên lụy quá rộng lớn, hơn nữa cũng loạn, căn bản cũng không phải là Diệp Thần có thể biết được. Diệp Thần duy nhất có thể làm bây giờ, chính là bảo vệ cẩn thận một mảng nhỏ thổ địa này của chính mình.

"Truyền lệnh xuống, thời gian ngắn này, bất luận là kẻ nào cũng không được rời đi khỏi Thiên Linh tông. Tất cả đều phải ở lại trấn thủ tông môn!" Diệp Thần đối với Dương Tam Tư nói rằng.