Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 298: Thương Khung Chi Môn mở, gió nổi mây vần!

Tại Thái Mâu Cương Vực, Cốt Huyết Tông coi như là một cái tông môn cao điệu, thân là một trong hai đại thượng phẩm tông môn, cơ hồ là ngoại trừ Bắc Minh tông tông môn mạnh nhất bên ngoài ra, không người nào không biết không người nào không hiểu, bị vô số người tôn sùng kính ngưỡng.

Chính là Cốt Huyết Tông Tông chủ Cổ Thiên Tuyệt, lại là một người tuyệt đối khiêm tốn, cả Thái Mâu Cương Vực, cơ hồ là không có người thấy được Cổ Thiên Tuyệt ra tay, càng không có ai biết được thực lực của hắn.

Phi Hạc Tông Dương Khang, Khâu Thủy Tông Ly Vô Oán, hai người kia đều rất mạnh, thế nhưng thực lực của bọn hắn cùng cảnh giới mọi người đều là nhất thanh nhị sở. Mà Cốt Huyết Tông Cổ Thiên Tuyệt, lại vô cùng thần bí!

Thần bí, đại biểu cho không biết, thường thường so với cường đại càng tăng thêm sự kinh khủng.

"Hồi bẩm Tông chủ, Bắc Minh tông triệt để phong tông, ngay cả con ruồi cũng không vào được, chúng ta vô năng, tra không được bất kỳ một tin tức nào!" Cốt Huyết Tông những trưởng lão kia gương mặt hổ thẹn nói.

Cổ Thiên Tuyệt cũng không có trách cứ bọn hắn, mà là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói rằng: "Mưa gió nổi lên phong mãn lâu, Bắc Minh tông bộ dạng này làm vẻ ta đây, tuyệt đối không phải là việc thiện!"

"Các ngươi lập tức triệu tập tất cả đệ tử bên ngoài đang làm nhiệm vụ dưới Thông Thần cảnh hồi tông, phòng ngừa vạn nhất."

Vị trưởng lão trước hỏi liền nói: "Còn Thiên Linh tông?"

Hắn là thật tâm xem Thiên Linh tông khó chịu, một lòng luôn nghĩ cách đối phó Thiên Linh tông.

Cổ Thiên Tuyệt nhưng lại lạnh lùng nói rằng: "Quản tốt chuyện của mình trước đi, chuyện tình Thiên Linh tông, ngày sau hãy nói!"

Bắc Minh tông đột nhiên phong tông, hoặc là gặp phải nguy cơ lớn lao, hoặc là bọn hắn đang chuẩn bị làm cái gì đó. Bất kể là trường hợp nào, đối Cốt Huyết Tông mà nói cũng không phải là chuyện tốt.

Bắc Minh tông gặp phải nguy cơ. Như vậy Cốt Huyết Tông có lẽ cũng sẽ phải chịu liện lụy. Còn nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm tiện nghi của Bắc Minh tông, Cốt Huyết Tông tạm thời còn không có thực lực đó, Cổ Thiên Tuyệt sẽ không mạo hiểm.