Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 296: Thiên khung chi thượng, Cửu Tiêu Vân Môn

Trong chánh điện Khí Thiên Tông, Đồ Phu vẻ mặt cung kính đứng ở trước mặt Cô Yểm.

Vị trí giữa đại điện này, bố trí một cái tế đàn, vị trí trung ương của tế đàn này đặt chính là cái Trấn Thiên Ma Quan của Cô Yểm.

Lúc trước Cô Yểm trong đại sơn xuất thế lúc, chính là bắt đầu từ trong cái Trấn Thiên Ma Quan này bò ra.

Cái Trấn Thiên Ma Quan này, là binh khí tối cường của Cô Yểm, cũng là bổn mạng thần binh của Cô Yểm. Cô Yểm tu vị bị phong ấn, cái Trấn Thiên Ma Quan này đồng dạng cũng bị phong ấn. Nếu như có thể cởi bỏ phong ấn của Trấn Thiên Ma Quan này, thì thực lực Cô Yểm cũng có thể triệt để khôi phục lại.

Về phần Cô Yểm thần bí khó lường này mạnh bao nhiêu, căn bản là không người nào biết được!

"Thiên Đế, trong hai mươi bảy cái thượng phẩm tông môn chúng ta kêu thần phục, đã có tám cái tông môn vụng trộm giải tán, chín cái tông môn thì vụng trộm lẩn trốn, chỉ có mười cái tông môn còn lại là thật lòng thần phục chúng ta!" Một bên Bạch Mi bẩm báo.

Trong đại điện, chỉ có ba người, Cô Yểm, Bạch Mi cùng Đồ Phu!

Khí Thiên Tông lớn như vậy, cũng chỉ có Bạch Mi cùng Đồ Phu, mới là tâm phúc của Cô Yểm, bởi vì hai người này sớm đã theo hắn ngàn năm.

Cô Yểm nhàn nhạt nói: "Các tông môn thần phục lưu lại, các tông môn còn lại, phàm có người sống đều toàn bộ gạt bỏ, hiến tế cho linh mạch của tông môn bọn hắn, sau đó đem toàn bộ linh mạch cho Phệ Linh Trận luyện hóa."

Cái tế đàn này, chính là một cái trận pháp.

Mà Cô Yểm sở dĩ đối với các thượng phẩm tông môn ra tay, căn bản cũng không phải là vì để cho bọn họ thần phục, mà hắn là bắt đầu liền chuẩn bị cầm những tông môn này khai đao, dùng máu của những tông môn này đến dựng dưỡng linh mạch, sau đó lại rút ra luyện hóa những linh mạch kia.

Bạch Mi có điểm do dự nói rằng: "Thiên Đế, đệ tử của các thượng phẩm tông môn này, phỏng chừng đã vượt qua mười vạn người, toàn bộ đều muốn giết hại sao?"