Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 283: Bổn tông liền cùng ngươi chiến

Giết sạch sành sanh!

Đúng, cừu hận của tam đại tông môn đối với Thiên Linh tông, cũng chỉ còn giải quyết bằng con đường này. Không phải đem ngươi giết chết, thì chính là ta vong!

Thối bầy, trốn tránh, cầu hoà, đều là con đường không thể nào, chỉ có ngươi chết ta sống, chỉ có quyết chiến.

Ba cái tông môn, tính toán đâu ra đấy tổng cộng là ba mươi ba người, tăng thêm cái Phi Hạc Tông liền là bốn mươi bốn người, cái này cũng chưa tính có người của bọn họ bên trong Bách Tông Diễn Nghĩa vẫn lạc.

Diệp Thần đã sớm tìm hiểu qua, Tông chủ Phong Ma tông chẳng qua cũng chỉ là Hóa Thần đỉnh phong mà thôi, cũng không có đạt tới cảnh giới Nguyên Thần, cho nên Phong Ma tông không đáng để lo ngại.

Về phần Tông chủ Khắc Mệnh Tông mặc dù là Nguyên Thần cảnh, thế nhưng Khắc Mệnh Tông chủ tu chính là tu mệnh, cũng không có am hiểu về mặt chiến đấu, cho nên cũng không cần đặc biệt đối đãi.

Chỉ có Khâu Thủy Tông cùng Phi Hạc Tông, Tông chủ của hai cái tông môn này đều là Nguyên Thần cảnh, nhất là Tông chủ Khâu Thủy Tông Ly Vô Oán, càng là một hung nhân, nghe nói hắn đã từng là một tên sát thủ, sở tu chi đạo cũng là sát đạo, sức chiến đấu có thể nói là kinh người!

Về phần Tông chủ Phi Hạc Tông Dương Khang, người này thì càng thêm cường thế, thân là người của thượng phẩm tông môn mạnh nhất Thái Mâu Cương Vực, nghe nói tu vị của người này đã đạt đến Nguyên Thần trung kỳ, một thân tu vị làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Hơn nữa Đồ Đằng thần thú của Phi Hạc Tông Thiên Hạc Vương, cũng đạt tới Nguyên Thần cảnh, quanh năm suốt tháng đi theo bên người Dương Khang.

Nói cách khác, chỉ là một cái Phi Hạc Tông, tựu chí ít sẽ có hai cái Nguyên Thần cảnh giới ra tay với Thiên Linh tông.

Mà Thiên Linh tông, phát triển đến hôm nay, cũng cũng chỉ có một mình Dương Tam Tư là Nguyên Thần cảnh.

Về phần Đạt Ma. Hắn cũng không có đạt tới Nguyên Thần cảnh, chẳng qua là dựa vào phật môn đặc thù, trời sinh khắc chế đối với Dương Tam Tư loại tà ma ngoại đạo này, hơn nữa Phật hiệu của Đạt Ma thật sự là quá mức cao thâm, có được vạn trượng phật quang, mới có thể độ hóa Dương Tam Tư.

Ngoại trừ Dương Tam Tư ra, mạnh nhất cũng chính là Đạt Ma, Đạt Ma mặc dù chỉ là Hóa Thần trung kỳ, nhưng thực lực lại rất quỷ dị, thực lực chân thật coi như là Diệp Thần đều không biết được.

Về phần cái khác bị Đạt Ma độ hóa trưởng lão Lưu Phi Văn của Huyết Ngân Tông. Mặc dù là Hóa Thần hậu kỳ, thế nhưng thực lực tuyệt đối không phải là đối thủ của Đạt Ma.

Xa hơn nữa chính là Lý Tiêu Dao, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong rồi, ba người này hôm nay đều đạt đến cảnh giới Thông Thần hậu kỳ, gần như là Thông Thần đỉnh phong. Sức chiến đấu hoàn toàn có thể cùng cảnh giới Hóa Thần chống lại, bất quá gặp phải Nguyên Thần cảnh. Bọn họ tựu cũng không có cách nào chống đỡ được.

Về phần thực lực của bản thân Diệp Thần, hôm nay đã đến cảnh giới Hóa Thần, hắn thật đúng là nghĩ đến tìm người luyện tay một chút, nhìn xem thực lực của mình rốt cuộc đến cảnh giới gì. Thời điểm tại Thông Thần đỉnh phong, Diệp Thần đã dám cùng Hóa Thần đỉnh phong khiêu chiến, hôm nay đến cảnh giới Hóa Thần, Diệp Thần thực muốn thử xem lực chiến đấu của mình đã đến trình độ nào.

"Tông chủ, khảo hạch đệ tử bên ngoài, đã xảy ra ngoài ý muốn!" Vừa lúc đó. Dương Phong vội vội vàng vàng vọt vào, đối với Diệp Thần bẩm báo nói.