Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 282: Bọn họ dám đến, liền giết sạch sành sanh

Thái Mâu Cương Vực, Thiên Linh tông.

Đây là ngày thứ bảy kể từ khi bạch bào Diệp Thần thông qua truyền thừa khảo hạch của Đao Hoàng, hắc bào Diệp Thần cũng từ trong lúc bế quan tỉnh lại.

Lúc này đây bế quan, hắc bào Diệp Thần cũng thuận lợi đột phá đến cảnh giới Hóa Thần!

Bạch bào Diệp Thần trước còn thật vất vả mới đem Hạn Bạt Chi Thân tăng lên tầng hai, tu vi đạt tới Thông Thần đỉnh phong, rốt cục đuổi kịp bước chân của hắc bào Diệp Thần. Nhưng mà hắc bào Diệp Thần lần bế quan này, lại lần nữa đem Bạch bào Diệp Thần bỏ lại phía sau.

Tối không công bình nhất chính là, bạch bào Diệp Thần trăm năm tu luyện, lĩnh ngộ đối với đao pháp cũng là truyền thụ tất cả cho hắc bào Diệp Thần, chiếm được lợi ích cực kỳ to lớn. Nhưng mà hắc bào Diệp Thần bế quan, lại không có mang đến cho bạch bào Diệp Thần chút cường hóa nào.

"Bạch bào Diệp Thần lúc này đây thu hoạch quả thật là quá lớn, ngay cả mình cũng chiếm được lợi ích không nhỏ!" Hắc bào Diệp Thần tự lẩm bẩm.

"Qua trăm năm dốc lòng tu luyện, cũng làm cho tinh thần của mình chiếm được thoát biến to lớn."

Hai cái Diệp Thần tuy nhiên thân hình bất đồng, thực lực tu vi bất đồng, thế nhưng linh hồn của bọn hắn cùng tâm thần nhưng lại giống nhau.

Bạch bào Diệp Thần lĩnh ngộ ra đao ý, đao thế, đao hồn, hắc bào Diệp Thần tự nhiên cũng lĩnh ngộ được, giờ khắc này ở trên linh đài của hắc bào Diệp Thần, cũng có một thanh đao hồn, cùng chuôi đao kiếp trước sư phó giao cho hắn đi chém người giống nhau như đúc.

"Trải qua trăm năm tu luyện này, thần thức của mình đã được rèn luyện đến một cái trình độ cực kỳ kinh khủng, có thể nói là đỉnh phong bên trong Hóa Thần đỉnh phong, chỉ kém nửa bước là có thể đem thần thức ngưng tụ thành Nguyên Thần!"

Bất kể là hắc bào Diệp Thần hay là bạch bào Diệp Thần, thần trí của bọn hắn đều là vượt qua cùng giai quá nhiều, chỉ kém một chút như vậy là có thể ngưng luyện ra Nguyên Thần.

Một khi thần thức ngưng luyện ra Nguyên Thần. Dù Diệp Thần chỉ mới là cảnh giới Hóa Thần, thì hắn cũng có thể cùng tu sĩ Nguyên Thần cảnh tư cách khiêu chiến!

"Đợi đến khi bạch bào Diệp Thần trở về, trên người của hắn có hai khối thượng phẩm thiên tinh. Hơn nữa ta cũng từ trên người Dương Tam Tư lấy được một khối, liền có thể chế tạo ra nhân vật bên trong thần thoại bản diện rồi!" Hắc bào Diệp Thần tự lẩm bẩm, sau đó liền đi ra ngoài.

Bạch bào Diệp Thần, không có cách nào sử dụng được Tạo Nhân hệ thống, bởi vì Bạch bào Diệp Thần cuối cùng cũng chỉ là một cụ phân thân của hồn thiên linh thai tạo ra mà thôi, cho dù cái này phân thân là đệ nhị bản tôn, cũng được gọi là bản tôn. Thế nhưng Tạo Nhân hệ thống vẫn như trước chỉ có hắc bào Diệp Thần là có thể sử dụng.

Tựu tại thời điểm ngày hôm sau, sau khi Diệp Thần xuất quan thì Thiên Linh tông liền nhận được một tin tức tốt. Chính là bọn người Lý Tiêu Dao rốt cục cũng đã trở về.