Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 280: Đao của Diệp Thần

"Căn cứ theo thôi diễn, mình căn bản không cần theo yêu cầu đem các loại đao pháp dung hợp thành nhất thể, mà chỉ cần đem các loại đao pháp dung hợp thành nhất đao, là có thể làm cho bộ đao pháp này đạt tới cấp bậc Thiên cấp!"

Diệp Thần nắm Thiên Toái Đao trong tay, thi triển ra những điều mà mình lĩnh ngộ được, một lần lại một lần, khuôn mặt lộ ra vẻ chợt hiểu.

"Đem các loại đao pháp này dung hợp thành một đao, quả nhiên là mạnh nhất, khẳng định là đạt tới Thiên cấp, hơn nữa ít nhất cũng là Thiên cấp trung giai, thậm chí có thể là Thiên cấp cao giai! Chỉ có điều muốn đem các loại đao pháp này dung hợp thành một đao, thật sự là quá khó, căn bản sẽ không có khả năng trong vòng hai mươi năm hoàn thành."

Trầm mặc một lát, Diệp Thần lại bình tĩnh nói: "Mục tiêu của mình, là đem các loại đao pháp này dung hợp thành một đao, đao này nhất định có thể đạt tới Thiên cấp đê giai!"

Diệp Thần tự lẩm bẩm, theo sau liền tiếp tục luyện đao, thời gian của hắn không còn nhiều, chỉ còn lại hai mươi năm, hắn nhất định phải trong vòng hai mươi năm này sáng tạo ra đao pháp Thiên cấp, tốt nhất là trong vòng mười lăm năm, bởi vì đằng sau còn có một cửa khảo hạch đao đạo nữa đang chờ hắn.

"Nếu như cửa khảo hạch đao đạo này cũng là tổn phí thời gian nhiều như thế này mà nói, như vậy mình cũng chỉ có thể bị tàn phá đi!"

Lại qua mười năm, Diệp Thần trong tay phản phục sáng tạo ra bốn thức đao pháp, bốn thức đao pháp này vô cùng cường hoành, mỗi một đao chém ra, đều có được phong mang đem thương khung xé rách, uy thế vô tận.

Diệp Thần chém ra một đao, một đao này gào thét phá không biến thành phong nhận, hướng về bốn phía cuốn sạch mà đi, sát khí bắn ra, uy thế không thể địch nổi. Còn bản thân mỗi một đao chém ra, càng thêm là khủng bố đến vô hạn, chính là muốn đem hư không đều chém đứt thành hai đoạn.

Mạnh, mạnh làm cho người ta sợ hãi!

Chính là khuôn mặt Diệp Thần lúc này vẫn là lộ ra không cam lòng, bởi vì đao pháp này tuy rằng mạnh mẽ tuyệt đối, thế nhưng vẫn không có đặt chân vào cấp bậc Thiên cấp, quả thực vẫn chỉ ở mức Địa cấp hạ trung phẩm, vẫn chỉ ở cấp bậc Địa cấp, không có đột phá nổi đạo gông cùm xiềng xích Thiên cấp kia.

Thiên cấp cùng Địa cấp. Chỉ cách nhau một cái xưng hô, thế nhưng khoảng cách giữa thiên và địa, căn bản là không cách nào có thể dùng lời nói để hình dung được. Tu vi bằng nhau, thực lực giống nhau, hơn nữa binh khí đều là đồng cấp. Thế nhưng nếu là một người sử dụng công pháp Thiên cấp hạ phẩm, còn người kia sử dụng công pháp Địa cấp thượng phẩm, như vậy vẫn là cách biệt một trời, chỉ có bị đối phương trong nháy mắt giết chết, triệt để chết ngay lập tức!

"Tứ đao rồi, chỉ cần đem tứ đao này lại dung hợp thành nhất đao, tựu nhất định có thể đạt tới cấp bậc Thiên cấp! Chỉ còn kém một tia, chỉ kém một tia như vậy mà thôi!!" Diệp Thần trong ánh mắt của lộ ra kiên định, suốt chín mươi năm tái diễn tu luyện đao pháp, tâm chí Diệp Thần kiên định đã đến một loại có thể nói là kinh khủng. Thật giống như là tâm như bàn thạch.

Lại qua một năm, khuôn mặt Diệp Thần lộ ra một chút hiểu ra, hắn đem Thiên Toái Đao trong tay thu hồi, cả người ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, vẻ mặt thành kính.

Hắn đã thành công.

Một trăm lẻ một môn đao pháp, vượt qua ngũ thức đao pháp, cuối cùng bị Diệp Thần dung hợp thành một thức đao pháp duy nhất, đao pháp Thiên cấp hạ phẩm.

Ngoại trừ Diệp Thần ra. Không có ai biết đây là đao pháp gì, cũng không có người thấy được một thức của đao pháp này.

Những thức của đao pháp này. Phân biệt là: Khai Thiên thức, Bôn Lôi thức cùng với Quang thức, được Diệp Thần đặt tên là Quy Nhất Đao Pháp.

Quy nhất, chính là mục tiêu cuối cùng của Diệp Thần hướng đến, đem những thức đao pháp dung hợp thành nhất đao, chỉ một đao thuần túy.

"Quy Nhất Đao Pháp, Thiên cấp hạ phẩm. Cuối cùng thành công!" Diệp Thần từ dưới đất đứng lên, khuôn mặt lộ ra một loại thần sắc không buồn không vui.

Suốt chín mươi năm ma luyện, chính là vì một cửa Thiên cấp đao pháp này, nguyên bản Diệp Thần cho là mình sau khi sáng tạo một bộ công pháp thiên cấp, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, kích động vô cùng. Thế nhưng trên thực tế hắn lại hết sức bình tĩnh.