Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 258: Trò vặt nham hiểm

Sau đó Diệp Thần lại tuyên bố một cái tin tức, nếu như có tu sĩ nào có tu vị trên luyện thần cảnh, liền có thể trực tiếp gia nhập, không cần tham gia sát hạch.

Luyện thần cảnh giới, tuy rằng so với cảnh giới Hóa Thần có chênh lệch rất nhiều, thậm chí ngay cả thông thần cảnh đều kém xa tít tắp, thế nhưng như vậy cũng đã là vô cùng khó có được rồi. Phải biết rằng Thiên Linh tông thời điểm vẫn chỉ là hạ phẩm tông môn, đến cả một luyện thần cảnh đều không có.

Ở dưới tình huống bình thường, chỉ có trung phẩm tông môn, mới có luyện thần cảnh giới. Diệp Thần muốn trực tiếp chiêu thu tu sĩ luyện thần cảnh, tuy rằng có thể chiêu đến, thế nhưng số lượng tuyệt sẽ không nhiều.

Cho tới có hay không có gian tế của những tông môn còn lại phái tới, Diệp Thần cũng không lo lắng, bởi vì thế giới này không sợ nhất chính là nằm vùng cùng gian tế. Bởi vì có lời thề thiên đạo tồn tại, thời điểm gia nhập tông môn sẽ khiến ngươi lập xuống lời thề thiên đạo, nếu như đối với tông môn có mưu đồ gây rối, tại chỗ sẽ bởi vì lời thề thiên đạo phản phệ mà hồn phi phách tán.

Tin tức này vừa phát ra, tuy rằng có không ít người bị ép rời đi, thế nhưng người bên ngoài vẫn rất khủng bố, hầu như không nhìn thấy nhân số giảm thiểu, vẫn là người người tấp nập.

Diệp Thần lại đau đầu, nhiều người như vậy, sát hạch thực sự là quá khó khăn, cho dù có dùng bản nguyên linh kính từng cái từng cái chiếu vào, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành.

"Tông chủ, ta có một biện pháp!" Vào lúc này, vẫn là Dương Tam Tư đứng ra, bày mưu tính kế cho Diệp Thần.

Diệp Thần sắc mặt hơi động, quay về phía Dương Tam Tư hỏi: "Biện pháp gì?"

Đối với Dương Tam Tư, Diệp Thần vẫn là tương đối tin tưởng, bởi vì cái tên này chính là tông chủ của một thượng phẩm tông môn chính quy, đồng thời làm tông chủ mười mấy năm, tầm mắt cùng từng trải đều vô cùng phong phú.

Dương Tam Tư mở miệng nói: "Thiên Linh tông chúng ta. Có đại trận hộ sơn này, chính là một bộ trận pháp vô cùng đặc biệt, tuy rằng lực công kích không mạnh, thế nhưng lại có khốn trận cùng ảo trận hiệu quả hết sức kinh người, bên trong có rất nhiều thứ mà tông chủ kỳ thực cũng chưa biết hết."