Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 223: Nổi giận đùng đùng

Một tên đệ tử nghe vậy liền lên tiếng nói: "Bên trong những cái lu này đều là đệ tử Thiên Linh tông, là do Cô trưởng lão tự mình dụng hình."

Triệu Minh lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy tên đệ tử Thiên Linh tông bên trong lu lớn, trên mặt liền lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, trực tiếp nói: "Đem chôn đi, nếu như thực sự chẳng muốn chôn, liền ném vào hầm cầu hết đi cho ta, đừng để ở chỗ này làm ta chướng mắt."

Lập tức có người lên tiếng trả lời: "Vâng lệnh!"

Bởi vì bên trong sơn trang cũng không có nhiều người, cho nên người tụ tập ở bên cạnh Triệu Minh cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có tám người. Còn tu sĩ Hóa Thần trung kỳ kia, thì đã rời đi hai cái, chỉ còn có một người còn ở lại bên trong sơn trang, cũng chính là gia hỏa bị Triệu Minh sai sử.

Bởi vì bên trong sơn trang có ít người như vậy, cho nên bọn họ chuẩn bị đem những cái lu lớn mang đi, còn đem người bên trong vại đi chôn, hay là ném vào trong hầm cầu, thì vẫn còn chưa thể biết được.

Hai tu sĩ thông thần cảnh giới, đem cái vại thứ nhất khiêng ra bên ngoài, bên trong chính là người đệ tử trước đó đã cùng Diệp Thần nói chuyện, bây giờ đã khí tuyệt bỏ mình rồi.

Cái lu lớn này được mang ra phía sau, sau đó Triệu Minh liền hướng người bên cạnh hỏi: "Lưu Húc, vừa rồi ta hỏi ngươi, ngày hôm nay có người lạ mặt nào đi vào sơn trang hay không, ngươi vẫn chưa trả lời ta."

Lưu Húc, chính là một trong ba tu sĩ Hóa Thần cảnh trước đó đem Diệp Thần trói lại, hai cái khác thì đã sớm rời đi khỏi sơn trang, bây giờ chỉ còn dư lại một mình hắn.

"Bẩm trưởng lão, ngày hôm nay xác thực là chỉ có một người được đưa vào sơn trang. Có điều hắn chỉ là một tiểu tử luyện thần mà thôi, căn bản không thể nào tạo ra sóng lớn gì!" Lưu Húc lập tức mở miệng nói.

Triệu Minh nghe vậy lập tức nhíu mày lên, nếu chỉ có một người duy nhất đến sơn trang, như vậy hắn đương nhiên phải lưu tâm một hồi rồi. Vì lẽ đó hắn lại tiếp tục hỏi: "Luyện Thần cảnh giới? Người nào?"

Nếu như là một người có thể giết chết Cô Phi Viêm, như vậy rất có thể đó là cao thủ Nguyên Thần cảnh giới. Nguyên Thần cảnh giới ở trước mặt tu sĩ Hóa Thần trung kỳ ẩn giấu tu vi, đó là sự tình vô cùng dễ dàng, vì lẽ đó Triệu Minh đối với người này vẫn là hoài nghi rất lớn.

Lưu Húc lại tiếp tục nói: "Là một dư nghiệt của Thiên Linh tông!"

Nghe được năm chữ dư nghiệt Thiên Linh tông, lông mày Triệu Minh lại triển khai lên, không còn hoài nghi gì nữa.

Bởi vì Nguyên Thần cảnh giới có thể ẩn giấu thành luyện thần cảnh giới, thế nhưng người mạnh nhất Thiên Linh tông cũng chỉ là thông thần cảnh giới mà thôi. Ngay cả một Hóa Thần cảnh đều không có, thì đừng nói là Nguyên Thần.

Cho tới tu sĩ Nguyên Thần cảnh giả mạo đệ tử Thiên Linh tông, chuyện này càng thêm không thể. Bởi vì tu sĩ Nguyên Thần cảnh giới cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Làm sao có khả năng sẽ giả mạo làm một tên đệ tử rác rưởi Thiên Linh tông?

Lại nói, tu sĩ Nguyên Thần cảnh giới, giết Cô Phi Viêm dễ như ăn một bữa cơm, căn bản không cần phải giả mạo thân phận gì.