Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 204: Tuyệt sát lệnh

Phi Long cương vực, tông chủ Huyết Ngân tông Dương Tam Tư đang dẫn dắt đoàn người Huyết Ngân tông tham gia Bách Tông Diễn Nghĩa.

"Tông chủ, ngày mai chính là ngày chính tái Bách Tông Diễn Nghĩa, chúng ta tại sao phải hồi tông?"

"Đúng đấy tông chủ, Bách Tông Diễn Nghĩa, mười năm một lần, coi như không thể trở thành thiên tuyển tông môn, thì chúng ta cũng sẽ được khen thưởng vô cùng to lớn!"

"Đồng thời chỉ cần chúng ta ở Bách Tông Diễn Nghĩa đạt được thành tích, như vậy trở lại Thái Mâu cương vực sau này sẽ là nước lên thuyền lên!"

. . .

. . .

Một đám trưởng lão Huyết Ngân tông lúc này đều đang ra sức khuyên can Dương Tam Tư, cảm giác vào lúc này trở về, quả thực chính là đang kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Dương Tam Tư là một trung niên nam tử hơn năm mươi tuổi, trên mặt của hắn mang theo vẻ lãnh đạm cực kỳ, thế nhưng bên dưới loại lạnh nhạt này, lại ẩn giấu một loại phẫn nộ cực kì.

Đây là bình tĩnh trước khi bão táp đến!

"Huyết Ngân tông, bị người diệt rồi!" Dương Tam Tư ngữ khí rất lạnh, đồng thời ẩn chứa một loại sát cơ ác liệt!

Người khác không cảm giác được số mệnh của Huyết Ngân tông diệt vong, thế nhưng Dương Tam Tư thân là tông chủ, đã thông qua thiên ấn trên người mình nhận biết được tất cả những chuyện này. Quan trọng nhất chính là, trên người hắn có một khối mệnh bài của con trai mình, thế nhưng mà khối mệnh bài đó bây giờ đã nát bấy.

Mệnh bài nát, đại diện cho con trai của hắn đã tử vong!

Mối hận diệt tông, mối thù giết con, Dương Tam Tư làm sao còn có tâm tình ở lại tham gia Bách Tông Diễn Nghĩa gì nữa? Hắn muốn ngay lập tức giết trở về, vì con trai của chính mình báo thù.