Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 194: Huyết thần quả

Không thể không nói, cái thiếu tông chủ Huyết Ngân tông này mặc dù có điểm háo sắc công tử bột sợ chết, thế nhưng vận khí của hắn xác thực là rất tốt a.

Vận khí, cái từ này không biết là dùng theo nghĩa tốt hay là nghĩa xấu để hình dung nữa, thế nhưng đối với người trong cuộc mà nói, đây quả thực là một chuyện tốt.

Cái tên Dương Lực này tư chất thường thường, thế nhưng khi sinh ra lại là thiếu tông chủ của Huyết Ngân tông, một đời phú quý, người người khen tặng. Đặc biệt là hắn bây giờ chỉ là luyện thần cảnh giới, thế nhưng lại có thể chỉ huy được cả Hóa Thần cảnh giới, chỉ cần một điểm này thôi cũng đủ để cho hắn tự hào một đời rồi.

Đồng thời lần này bốn vị trưởng lão Hóa Thần cảnh giới của Huyết Ngân tông toàn bộ bỏ mạng, thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể mang theo đông đảo đệ tử sống cho thật tốt, còn không quên đem rất nhiều bảo bối trong tông môn đều mang ra ngoài.

Vì lẽ đó bây giờ Huyết Ngân tông chính là một tông môn danh không xứng với thực, làm cho Diệp Thần bọn họ đi vào Tàng Bảo các của Huyết Ngân tông, thấy được bên trong đều trống trơn không còn thứ gì, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh dị.

"Những gia hỏa Huyết Ngân tông này, đều điên rồi sao, vậy mà lại đem toàn bộ bảo vật bên trong Tàng Bảo các đều chuyển hết đi rồi." Lý Kiến Hoa một mặt cười khổ nói.

Đúng, triệt để chuyển hết đi rồi, toàn bộ bên trong Tàng Bảo các đều không còn thứ gì, ngay cả một cái giá bày vật phẩm cũng đều không có.

Thoát thân còn không quên đem theo bảo bối, đây là có thể lý giải được, thế nhưng ngươi thoát thân lại còn đem đồ vật cướp đoạt sạch sành sanh, thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào.

Không nói gì quy vô ngữ, thế nhưng Tàng Bảo các không hề có thứ gì cũng là sự thực, Lý Kiến Hoa cũng chỉ có thể như thế trở về Diệp Thần phục mệnh.

Cho tới Tàng Kinh các, tương tự cũng là như thế, hết thảy công pháp cùng võ kỹ đều bị chuyển hết đi rồi. Cái này là quyết tâm của Huyết Ngân tông cái gì cũng không để lại. Có điều cái này cũng là nhân chi thường tình, nếu đều đã quyết định bỏ lại tông chạy trốn, thì còn lưu lại đồ vật làm chi? Lưu cho kẻ thù của chính mình sử dụng sao?

Có điều chuyện này cũng còn tốt. Số mệnh Diệp Thần coi trọng nhất vẫn còn, số mệnh của thượng phẩm tông môn, có thể để cho Hạn Bạt chi linh ra tay, chuyện này quả thật so với được một cái đạo khí gì đều trọng yếu hơn rất nhiều!