Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 165: Phong Vân tái kết hợp

Một tông môn cường đại, sẽ không còn chú trọng về nhân số nữa, mà sẽ coi trọng về thực lực và tu vi.

Nếu tông môn trong đó hơn một ức đệ tử, Tông Chủ mạnh nhất có thể cũng bất quá chỉ là Luyện Thần cảnh, như vậy cái tông môn này vẫn chỉ là hạ phẩm tông môn mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại trung phẩm tông môn hoặc cũng có thể là không chịu nổi một kích!

Cho dù là thông qua số mệnh tông môn mượn lực lượng của chúng đệ tử, thì vẫn sẽ như trước lực lượng tăng lên có hạn, bởi vì tự thân tu vi Tông Chủ cũng đã không cao rồi, thì mượn tới lực lượng cũng sẽ vướng phải bích chướng.

Chiến thuật biển người, có thể ở trong thế giới phàm nhân rất hữu hiệu, thế nhưng mà một khi đã bước vào Tu Luyện Giới, thì vật không đáng tiền nhất chính là mạng người.

Một tu sĩ Nguyên Thần cảnh giới, có khả năng một mình giữa không gian tiêu diệt ngàn vạn tu sĩ Luyện Thần cảnh, đây chính là chênh lệch về thực lực, căn bản không phải là nhân số có khả năng bù đắp.

Cho nên Diệp Thần bọn họ một đường thế như chẻ tre, trừ phi là gặp phải tu sĩ Hóa Thần cảnh, nếu không thì không gì có thể cản!

Sau một lát, mọi người đã đến trên đỉnh núi, gặp được sơn môn của Phi Hạc Tông.

Phi Hạc Tông, không hổ là tông môn chí cực Diệp Thần gặp phải, cho nên hắn đây cũng là muốn xem sơn môn của bọn họ là có cái dạng gì.

Tử Vận Tông mặc dù là tông môn vương đạo cấp, thế nhưng mà Diệp Thần hắn vẫn không có đi qua, trước đây hắn vẫn chỉ là đến Tử Nguyệt thành, căn bản là không có cơ hội thấy được sơn môn của Tử Vận Tông, thì đã phải vội vả chạy trối chết ly khai khỏi khu vực của Tử Vận Tông.

"Người nào dám xông lên Phi Hạc Tông! !" Trước cửa Phi Hạc Tông Sơn, lực lượng thủ vệ liền mạnh lên rất nhiều, đứng một đội tu sĩ Luyện Thần đỉnh phong.

Trong nháy mắt bọn họ thấy đám người Diệp Thần, trên mặt đầu tiên chính là lộ ra thần tình kinh hãi, bởi vì bọn họ căn bản là không có nhận được bất kỳ bẩm báo nào từ dưới chân núi truyền lên.

Như vậy cũng chỉ có một giải thích, chính là những người trước mặt này là sấm đi lên dụ phi thành thê, vương gia đoạn yêu nghiệt! (Đoạn này hơi tối nghĩa bạn nào hiểu có thể nói nói cho mình biết mình sửa lại)

Tự tiện xông lên Phi Hạc Tông, đây quả thực là bất kính đối với Phi Hạc Tông bọn họ, là đại nghịch bất đạo.

"Người giết ngươi!" Diệp Thần vốn có ý tưởng trang bức phun ra những lời nói này, thế nhưng về sau hắn lại cảm giác được những lời này quá mức ngây thơ, cho nên lại nuốt trở vào.

Cho nên hắn liền không nói hai lời, xách theo Thiên Toái đao trước hết giết lên trước.

Nếu đã quyết định đến tàn sát bừa bãi như vậy thì hắn liền không cần nhiều lời vô ích nữa. Chỉ cần chiến đấu, chỉ cần tiên huyết cùng khói thuốc súng.

Diệp Thần vừa xuất thủ, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong bọn họ tự nhiên sẽ không nhàn rỗi.

Nhất là những trưởng lão Thiên Linh Tông, càng nhanh chóng móc ra binh khí đi lên. Trước đây, Diệp Thần dọc theo đường đi đều trêu chọc phải cường địch, không phải là Thông Thần cảnh thì cũng là Hóa Thần, căn bản cũng không cho bọn họ, những trưởng lão này có cơ hội xuất thủ.

Bởi vì những trưởng lão này dù sao cũng chỉ là Luyện Thần cảnh giới mà thôi. Làm sao mà có thể là đối thủ của những Thông Thần cảnh đó thậm chí là Hóa Thần cảnh?