Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 162: Vì sao Mạo phạm Bản Tông

Thiên Linh Tông, đã từng huy hoàng qua, là thượng phẩm tông môn đứng đầu, nếu không cũng không có đồ đằng thần thú dựa vào.

Đáng tiếc, từ khi Thiên Linh Tông xuống dốc, bộ tộc Bạch Văn Tuyết Hổ cũng từ đó vứt bỏ Thiên Linh Tông.

"Hưu! !" Một con Tiên Hạc từ trên trời giáng xuống, đồng thời tốc độ rớt xuống kinh người không gì sánh được, giống như là lưu tinh từ phía chân trời bắn ra, hung hăng nện xuống đất.

Trên mặt Diệp Thần lập tức lộ ra một tia lạnh lùng, bởi vì ... phương hướng con Trùng Thiên Hạc này phóng tới đúng là hướng phương hướng của hắn.

Trùng Thiên Hạc tuy rằng nhìn qua giống như Tiên Hạc, ưu nhã không gì sánh được, thế nhưng mà Diệp Thần hắn lại có thể cảm giác được trên người Trùng Thiên Hạc bộc phát ra khí tức vô cùng bén nhọn.

Loại khí tức này đến từ lợi mỏ của chính Trùng Thiên Hạc, cũng chính là vũ khí của Trùng Thiên Hạc, con Trùng Thiên Hạc này thân thể cấp tốc rơi xuống, hơn nữa còn là hướng lợi mỏ xuống dưới, nếu là đâm trúng người, cho dù là tu sĩ Luyện Thần cảnh giới, cũng sẽ bị nó trực tiếp đâm chết!

"Nghiệt Súc!" Diệp Thần vung tay lên, vừa ra tay chính là nhất thức Bài Vân Chưởng Bài Sơn Đảo Hải đánh ra.

Con Trùng Thiên Hạc này hướng chỗ rơi không rơi, hết lần này tới lần khác lại hướng Diệp Thần ở đây rơi xuống, quả thực chính là tự tìm đường chết!

Bài Vân Chưởng vừa đánh ra, trong hư không nhất thời liền nổi lên chưởng phong cuồng bạo, lực lượng giống như là cuồng phong tịch quyển, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Một chương này của Diệp Thần giống như là sấm gió cuồn cuộn, tràn đầy sức bật bàng bạc!

"Dừng tay, chớ có tổn thương Tiên Hạc của Phi Hạc Tông ta!" Cái đệ tử Phi Hạc Tông đó thấy Diệp Thần xuất thủ, trên mặt nhất thời liền lộ ra vẻ kinh sợ, lớn tiếng quát.

Phi hạc của Phi Hạc Tông, mỗi một con đều là linh thú trân cầm, địa vị so với đệ tử còn cao hơn rất nhiều lần.

Mà cái đệ tử Phi Hạc Tông này rõ ràng cảm thấy một chưởng cuồng bạo kia của Diệp Thần, nếu là Tiên Hạc bị một chưởng này đánh trúng, như vậy nhất định là phải chết không thể nghi ngờ.

Đáng tiếc, Diệp Thần làm sao có thể nghe lời của hắn được?

Con Tiên Hạc này xúc phạm vô lý tự tiện xông tới phía mình. Nhược mình là người bình thường, khả năng sẽ chết tại đây dưới lợi mỏ của con Trùng Thiên Hạc này là điều hiển nhiên.

Phát sinh loại chuyện này, đừng nói đối phương chỉ là con súc sinh, coi như là đệ tử Phi Hạc Tông, hắn cũng sẽ quả đoán xuất thủ.