Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 156: Thi Âm tông Quỷ Nhãn

Tàng Kinh Các của Thi Âm tông, Diệp Thần cũng không quá để ở trong lòng, bởi vì ... đây dù sao cũng chỉ là trung phẩm tông môn, cho nên sẽ không có tồn tại công pháp quá mạnh mẽ.

Đồng thời Diệp Thần hôm nay đã lấy được pháp môn tu luyện《 Hạn Bạt chi khu 》, thật là có điểm không đem các bộ công pháp khác nhìn ở trong mắt.

Dĩ nhiên, tối trọng yếu nhất chính là công pháp của Thi Âm tông đều là điều khiển cương thi, điều này làm cho Diệp Thần có cảm giác quá mức ác tâm.

Về phần Tàng Bảo Các, lại là nơi Diệp Thần trọng điểm chú ý.

Bất quá cái Tàng Bảo Các của Thi Âm tông này thật sự là quá khó coi, ngay cả một kiện Đạo Khí cũng đều không có, thậm chí ngay cả thượng phẩm linh khí cũng không có nốt, tốt nhất cũng chỉ là trung phẩm linh khí mà thôi.

Hôm nay Diệp Thần nhãn quang đã rất cao rồi, kể từ khi biết Thanh Đồng bảo tọa chính là Đế Binh, hắn chỗ nào còn có thể đem trung phẩm linh khí để vào trong mắt.

Bất quá Diệp Thần chướng mắt, không có nghĩa là người khác chướng mắt, ngày sau chung quy nếu như muốn trùng kiến tông môn, hiện tại thu thập những thứ Linh Khí này cũng là tốt.

Về phần linh thạch, Diệp Thần ở bên trong Tàng Bảo Các tổng cộng thu tập được đại khái mười lăm khối thượng phẩm linh thạch.

Nếu như là trước kia Diệp Thần thu được mười lăm khối thượng phẩm linh thạch, nhất định là sẽ mừng rỡ như điên, thế nhưng mà hôm nay Diệp Thần một điểm hứng khởi cũng không có, bởi vì mười lăm khối thượng phẩm linh thạch đối với hắn mà nói, vẫn là như muối bỏ biển.

Bất quá nếu là đem Linh Khí bán đi, đổi thành linh thạch mà nói, cũng là một khoản gia tài xa xỉ.

Tình hình chung, một kiện hạ phẩm linh khí, có thể bán được một khối thượng phẩm linh thạch. Một kiện trung phẩm linh khí mà nói, cũng có thể bán ra từ năm mới mười khối thượng phẩm linh thạch.

Về phần thượng phẩm linh khí, thấp nhất cũng có thể bán ra năm mươi khối thượng phẩm linh thạch.

Trong Tàng Bảo Các Thi Âm tông, Diệp Thần tổng cộng lấy được mười hai kiện hạ phẩm linh khí, hai kiện trung phẩm linh khí. Nếu như đem những linh khí này bán đi. Vậy hắn cũng có thể kiếm được ba mươi khối thượng phẩm linh thạch.

"Linh thạch, ai!" Diệp Thần thở dài một cái, bởi vì hắn nghĩ tới phòng đấu giá Thông Thiên bán đấu giá viên Thiên Tinh kia. Giá quy định cũng đã là năm trăm khối thượng phẩm linh thạch rồi.

Đây vẫn chỉ là giá quy định mà thôi, lấy độ trân quý hiếm lạ của Thiên Tinh. Nhất định là có vô số người tranh đoạt, cho nên chí ít cũng sẽ bán ra được một nghìn khối thượng phẩm linh thạch!

Một nghìn khối thượng phẩm linh thạch, coi như là thượng phẩm tông môn, cũng rất khó trả giá được, trừ phi là dốc hết tài phú toàn tông. Chỉ vì một khối Thiên Tinh, mà dốc hết tài phú toàn tông, cái này rõ ràng là việc làm không đáng giá.

Cho nên, cũng chỉ có tông môn vương đạo cấp. Mới có thể dễ dàng chụp được Thiên Tinh này.

"Bất quá cho dù ta có một nghìn khối thượng phẩm linh thạch, cũng không có thể đi phòng đấu giá Thông Thiên được, Truy Sát Lệnh của Tử Vận Tông cũng không phải là đùa giỡn!" Khi Diệp Thần hắn không có đủ sức mạnh, hắn chắc là sẽ không vào Tử Vân Cương Vực nửa bước.

"Tông Chủ, chúng ta ở chỗ sâu bên trong Thi Âm tông, tựa hồ phát hiện ra một Quỷ Nhãn!" Diệp Thần đang ở bên trong Tàng Bảo Các Thi Âm tông thu thập linh thạch, Úy Trì Phong liền đi tới bẩm báo.

"Quỷ Nhãn, đó là cái gì?" Diệp Thần có điểm kinh ngạc hỏi.

Lại là một từ ngữ hắn không có nghe nói qua!

Úy Trì Phong giải thích: "Quỷ Nhãn, cũng được xưng là quỷ tuyền. Xuất hiện vật này, thường thường là đại biểu cho chỗ đó phong ấn Quỷ Vật không rõ!"

"Tình hình chung, những quỷ vật này đều là tồn tại hết sức cường đại, thậm chí còn có cấp bậc Quỷ Vương tồn tại."