Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 146: Ma Cốt Xá Lợi

Tiêu Phương lắc đầu nói: "Hắn kết cục, là một cái bi kịch, bởi vì hắn cuối cùng cũng không có thành công Độ Hóa bản thân, mà là biến thành đệ nhất Đại Ma Đầu, giết người vô số!"

"Cuối cùng Phật Môn bọn họ đành phải hội tụ thập đại đỉnh cao thủ thế gian, mới có thể trấn giết hắn."

"Mà hắn ở thời khắc sắp chết, liền tỉnh ngộ ra, rốt cục cũng thành công Độ Hóa bản thân. Nhưng mà câu nói sau cùng của hắn trước khi chết nói, cũng để cho người đời không thể nào lý giải được."

Cái chuyện xưa này có lực hấp dẫn xác thực rất lớn, ngay cả Nhiếp Phong cũng đều không nhịn được mà xen mồm hỏi: "Nói cái gì?"

"Hắn nói: Nguyên lai đây chính là phật, phật độ chúng sinh, thực sự là quá buồn cười! Nếu có kiếp sau, ta tình nguyện tiếp tục là ma, ma độ chúng sinh!"

Nghe được lời nói này, Diệp Thần đột nhiên cảm nhận được cái loại bi tráng này của Huyết Thủ Nhân Ma trước khi chết.

Phật, là hắn cả đời tu đạo, cho dù có là liều mình vào ma, cũng là bởi vì hắn muốn trở thành phật chân chính. Nhưng là phật chân chánh, tựa hồ lại khiến cho hắn tuyệt vọng!

Nghe xong cái loại cố sự này, Diệp Thần càng cảm giác được Phật Môn là một cái địa phương thập phần quỷ dị, nhìn qua là quang mang vạn trượng, chiếu khắp thế gian, thế nhưng mà Diệp Thần lại cảm nhận được Phật Môn thế giới này có một loại Âm U vô cùng đáng sợ.

"Chiếu theo lời ngươi nói như vậy, cái Huyết Thủ Nhân Phật này ở mấy ngàn năm trước đã có thể nói là một trong những nhân vật cường đại nhất thế gian?" Diệp Thần hỏi: "Đã như vậy, các ngươi lại làm sao có thể biết được cái bí mật này của hắn?"

Qua lời nói Tiêu Phương, cố sự của cái Huyết Thủ Nhân Phật này, lại khiến cho Diệp Thần nhớ tới một truyền thuyết ở kiếp trước.

Kiếp trước ở trên địa cầu, mỗi một nhà đều biết được một danh ngôn.

Đó chính là, ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục?

"Địa Ngục vị không, thề không thành phật, độ hóa chúng sinh. Phương Chứng Bồ Đề."

Đây là một chí nguyện vô cùng to lớn của Địa Tạng Vương Bồ Tát nói ra, là ý nói muốn độ hóa ác quỷ Địa Ngục. Khiến cho bọn hắn đều được phật học cảm hóa, trở mình ở thành Phật.

Địa Tạng Vương Bồ Tát xem thế nhân đều sống trong biển khổ không thể tự mình giải thoát được, cho nên ngài mới phát ra cái nguyện vọng to lớn này.

Cái Huyết Thủ Nhân Phật này thề phải Độ Hóa bản thân, cũng là một loại chí nguyện to lớn, đáng tiếc hắn đã thất bại.

Mà Tiêu Phương khi nghe được câu hỏi của Diệp Thần, liền đón mở miệng nói: "Thời gian đã qua ngàn năm, tất cả mọi chuyện đều có thể phát sinh, chúng ta cơ duyên lại xảo hợp. Liền lấy được ở địa phương Huyết Thủ Nhân Phật viên tịch một viên Ma Cốt Xá Lợi."

Ma Cốt Xá Lợi!

Thông thường nói Cao Tăng, sau khi viên tịch sẽ lưu lại Xá Lợi đều là vật thần thánh, có thể nói là Thánh Cốt, cho nên Xá Lợi của Huyết Thủ Nhân Phật lưu lại có thể chính là Ma Cốt.

"Ma Cốt Xá Lợi, cùng Xá Lợi bình thường là hai vật hoàn toàn khác nhau, Xá Lợi bình thường, là thánh vật, nếu như đem cất ở trên người, thì tu luyện có thể tĩnh tâm dưỡng thần. Thậm chí có thể có được Cao Tăng truyền thừa."