Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 122: Buổi đấu giá

Phòng đấu giá Thông Thiên, tuyệt đối là một thế lực vô cùng to lớn, xưa nay chưa từng nghe nói qua là có ai dám đắc tội với phòng đấu giá Thông Thiên.

Cũng không giống Linh Bảo Các mỗi tòa thành trì đều có phân các, phòng đấu giá Thông Thiên ở mỗi cái cương vực cương vực cũng chỉ có một chỗ duy nhất mà thôi.

Như vậy, liền chứng minh được nơi này là địa phương an toàn tuyệt đối, có cao thủ thực lực kinh người tọa trấn ở nơi đây.

Cho dù là Tử Vận Tông, đối với phòng đấu giá Thông Thiên cũng là kiêng kỵ ba phần, không dám dễ dàng đắc tội.

Mà trong Thiên Minh Thành kiến trúc to lớn nhất, cũng chính là phòng đấu giá Thông Thiên này, đứng sững ở trung ương Thiên Minh Thành, cao vút vào trong mây, khí thế cực kỳ kinh người!

Diệp Thần dẫn mọi người cùng Kiều Cổ Vũ bọn họ đi tới phòng đấu giá, trong lòng đối với buổi đấu giá này là vô cùng chờ mong.

"Kiều huynh, không biết ngươi trước đây có hay tham gia buổi đấu giá của phòng đấu giá Thông Thiên này không?" Trên đường đi tới buổi đấu giá, Diệp Thần liền quay về Kiều Cổ Vũ hỏi.

Kiều Cổ Vũ gật đầu nói: "Già Dương tông chúng ta cách Thiên Minh thành không xa, cho nên lâu lâu ta cũng sẽ tình cờ tới nơi đây, nhìn xem có bảo vật gì bán đấu giá hay không."

"Bất quá cũng chỉ là nhìn qua mà thôi, nếu như thật sự là có chí bảo gì xuất hiện, bằng vào tài lực của trung phẩm tông môn chúng ta, căn bản là mua không nổi!"

Diệp Thần không hiểu nói: "Trung phẩm tông môn cũng không mua nổi, lẽ nào mỗi lần bảo bối xuất hiện, đều sẽ bị thượng phẩm tông môn ở đây tranh giành sao?"

Kiều Cổ Vũ lắc đầu: "Bảo vật lần thứ nhất xuất hiện, đại đa số tình huống đều là bị lưu đập, bởi vì rất ít người có thể mua được."

"Thế nhưng một cái bảo vật nếu như lần này bị lưu đập, lần sau bán đấu giá vẫn sẽ được xuất hiện, liên tục hai lần lưu đập, mới sẽ rời khỏi phòng đấu giá này."

"Vì lẽ đó nếu như có chí bảo xuất hiện, coi như lần thứ nhất bán đấu giá bị lưu đập, thì lần thứ hai sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả lại đây tranh giành!"

Nghe được Kiều Cổ Vũ giải thích, Diệp Thần liền rõ ràng, nguyên lai bảo vật tới nơi này đấu giá coi như là tháng này bị lưu đập, thì tháng sau cũng sẽ được lấy ra bán đấu giá tiếp.