Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 109: Tranh đoạt minh quả

"Minh quả này, Phách Thương tông ta nắm một quả, còn lại chín quả, các ngươi tự mình phân phối đi!"

Người nói ra câu nói này, chính là tông chủ Phách Thương tông, Dương Vô Quá.

Phách Thương tông, chính là trung phẩm tông môn đứng hàng thứ nhất ở Tử Vân cương vực, bất kể là địa vị hay thực lực, đều là cao nhất không thể hoài nghi được!

Đặc biệt là tông chủ Phách Thương tông, chính là cao thủ cảnh giới Hóa Thần, chân chính có thể ngang dọc trong toàn bộ trung phẩm tông môn, không người có thể địch lại.

Phải biết, thượng phẩm tông môn bình thường, tông chủ mới là cảnh giới Hóa Thần. Chỉ có đứng đầu các thượng phẩm tông môn mạnh mẽ nhất, mới có cao thủ cảnh giới nguyên thần tọa trấn.

Vì thế thực lực của Phách Thương tông này, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đã không kém hơn thượng phẩm tông môn bình thường chút nào.

Sắc mặt Diệp Thần liền lộ ra một tia nghiêm nghị, đối với uy danh cái Phách Thương tông này, hắn cũng là như sấm bên tai, đây mới thực sự là đỉnh cấp cao thủ!

Toàn bộ trung phẩm tông môn Tử Vân cương vực, chỉ có cái Phách Thương tông đứng hàng đệ nhất cùng Băng Phách tông xếp hạng đệ nhị, tông chủ mới là cao thủ Hóa Thần cảnh.

Còn lại, cho dù là Hỏa Vân tông đứng hàng đệ tam, tông chủ cũng chỉ là thông thần cảnh đỉnh phong mà thôi, tu vị cũng không có đạt đến cảnh giới Hóa Thần.

" Băng Phách tông ta, cũng nắm một viên minh quả, còn lại các ngươi tự phân phối!" Quả nhiên, Băng Phách tông tông chủ Tôn Hạo cũng mở miệng nói ra.

Phách Thương tông, Băng Phách tông, có tông chủ đều là cảnh giới Hóa Thần, hoàn toàn vượt qua đám người nơi đây một cấp độ, vì lẽ đó bọn họ có niềm tin và tư cách nói ra câu nói này!

Vừa lúc đó, Phách Thương tông tông chủ Dương Vô Quá suất xuất thủ trước, hắn chỉ tiện tay vung lên một cái, trên Minh Vân thụ liền có một viên trái cây rơi xuống, tinh chuẩn rơi vào trong tay hắn.

Tiếp đến, Băng Phách tông Tôn Hạo cũng là ống tay áo vung vẩy lên, lấy đi một viên minh quả.

Thời điểm hai người ia xuất thủ, tất cả mọi người đều là trầm mặc, không người nào dám nói ra chút dị nghị gì. Bởi vì hai người kia, xác thực là có tư cách này.