Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 89: Ta phi đao, không phải để xem

"Bắt đầu từ hôm nay, Thái Hành sơn này sẽ đổi tên thành Thục sơn, ngươi sẽ phụ trách ở nơi này dựng lên Thục Sơn kiếm tông!"

Nghe được lời nói của Diệp Thần, khuôn mặt luôn lãnh đạm của Lý Tiêu Dao đột nhiên xuất hiện gợn sóng, hắn vô cùng kinh ngạc mà nhìn Diệp Thần.

Sau một hồi chấn kinh thật lâu, Lý Tiêu Dao mới có chút cảm khái mà quay về phía Diệp Thần nói rằng: "Được!"

Thục Sơn kiếm tông, phái Thục sơn.

Một tồn tại đối với mọi người đều quen thuộc cỡ nào, bây giờ lại muốn ở cái dị giới này bộc lộ ra phong mang của mình sao?

Diệp Thần ý nghĩ cũng rất đơn giản, Thiên Linh tông cần phải lớn mạnh, thế nhưng hắn không thể chỉ trông chờ vào nó, cho nên hắn phải sáng tạo ra một tông môn khác để làm lớn mạnh lên căn cơ của chính mình.

Đồng thời một thân tuyệt học của Lý Tiêu Dao, mạnh nhất chính là kiếm pháp cùng kiếm trận bác đại tinh thâm của Thục sơn.

Đặc biệt là kiếm trận, căn bản là không phải là một người có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của nó.

Ngày sau Lý Tiêu Dao sáng tạo ra Thục Sơn kiếm tông, chỉ cần Thục sơn đệ tử bày xuống một tòa kiếm trận thôi thì sẽ là một loại tồn tại doạ người đến thế nào!

"Dương Tiêu, Liễu Công Minh, Cố Trường Phong, Mã Thành Long, mấy người các ngươi sau này sẽ phụ trách hiệp trợ cùng Lý Tiêu Dao, ở đây dựng lên tông môn." Diệp Thần quay về bốn người phân phó xuống nói.

Sáng tạo tông môn, tự nhiên không phải chuyện một sớm một chiều, càng thêm không phải là sức một người liền có thể làm được.

Dừng một chút, Diệp Thần lại tiếp tục nói: "Bốn người các ngươi trước tiên theo ta về Thiên Linh tông, còn những chuyện khác, thì sau này lại nói tiếp."

Tuy rằng hắn đã quyết định sáng tạo ra Thục Sơn kiếm tông, thế nhưng chuyện lớn như thế này cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy.

Đồng thời hắn còn phải chuẩn bị để Thiên Linh tông thăng cấp thành trung phẩm tông môn, thời điểm này chính là lúc hắn bận rộn nhất.

Thiên Linh tông.

"Tông chủ!" Úy Trì Phong lúc này đang cùng các trưởng lão khác, đều chờ ở Thiên Tâm các để bái kiến Diệp Thần.

Diệp Thần phất phất tay, phân phó nói: "Cùng ta đi từ đường, đồng thời triệu kiến Bộ Kinh Vân tới cho ta."

Một gã chấp sự nghe vậy liền vội vàng lui xuống, một lát sau, liền đem Bộ Kinh Vân gọi tới.